Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vill du prova att arbeta med sjukersättning?

Har din hälsa förbättrats sedan du fick sjukersättning? Vill du prova att jobba mer för att öka din inkomst? Du som fick ett beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 har möjlighet att arbeta och ändå ha kvar rätten till sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning.

Steglös avräkning innebär att du kan ha inkomster upp till ett visst fribelopp utan att storleken på din sjukersättning påverkas. Även när du tjänar mer än fribeloppet kan du få behålla en del av sjukersättningen. Eftersom ett arbete i regel ger större inkomst än sjukersättning, tjänar många på att arbeta mer än fribeloppet.

Tänk bara på att ansöka om steglös avräkning innan du börjar arbeta annars kan du förlora rätten till sjukersättning.

 

Det här gäller om du arbetar hela året.

Om din omfattning är:

 • Hel sjukersättning får du tjäna upp till 48 300 kronor.
 • Tre fjärdedels sjukersättning får du tjäna upp till 125 580 kronor.
 • Två tredjedels sjukersättning får du tjäna upp till 173 880 kronor.
 • Halv sjukersättning får du tjäna upp till 202 860 kronor.
 • En fjärdedels sjukersättning får du tjäna upp till 280 140 kronor.

Om du börjar arbeta senare på året beräknas ditt fribelopp utifrån det antal månader som återstår av året när du började arbeta, eller började arbeta mer. Fribeloppet beräknas på inkomster före skatt. Även om du tjänar mindre än fribeloppet behöver du ansöka om steglös avräkning.

Tänk också på att om du tjänar mer än 386 400 kronor (åtta prisbasbelopp) eller har livränta så kan din sjukersättning påverkas ytterligare. Ta kontakt med Försäkringskassan om du vill veta hur din ersättning blir.

 

Innan du börjar arbeta måste du ansöka om steglös avräkning. Du kommer sedan att få ett beslut om din preliminära sjukersättning.

Om du har sjukersättning på deltid behöver du bara ansöka om du vill öka din arbetstid, till exempel om du har halv sjukersättning ska du ansöka om du vill arbeta mer än halvtid.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan arbeta och ändå ha kvar din rätt till sjukersättning, men du måste ansöka inför varje nytt år.

Ansök om steglösavräkning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-omrakning-av-sjukersattning-vid-arbete-steglos-avrakning","login":true,"text":"Ansök om omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning)"}

Om du vill studera eller arbeta ideellt behövs det ingen ansökan. Ideellt arbete kan till exempel vara om du har ett uppdrag i en förening eller om du hjälper en vän eller en anhörig.

Vi vet först efteråt hur mycket sjukersättning som du haft rätt till

Beslutet du får om sjukersättning bygger på dina förväntade inkomster under året. Om det visar sig att du fått för mycket sjukersättning när vi stämmer av inkomsterna med de uppgifter vi får från Skatteverket, kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Om du har fått för lite sjukersättning, kan du få mer sjukersättning i efterskott.

Frågor och svar

 • Om du inte ansöker om omräkning av din sjukersättning innan du börjar arbeta så upphör reglerna om steglös avräkning att gälla för dig. Det kan leda till att du inte längre har rätt till sjukersättning. Du riskerar också att Försäkringskassan kräver tillbaka din sjukersättning.

 • Ja, du kan få sjuklön och sjukpenning på den del som du inte har sjukersättning för.

 • Ja, beloppet för bostadstillägg kan minska om du får ökade inkomster. Kontakta Kundcenter på 0771‑524 524 så att du får rätt ersättning.

 • Om du inte kan fortsätta att arbeta, ska du anmäla ändrad inkomst. Det gör du genom att logga in på Mina sidor och fylla i Anmälan ändrad inkomst vid sjukersättning (steglös avräkning).

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-forhallanden-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Anmäl ändrade förhållanden vid steglös avräkning"}

  När du anmäler att du slutat arbeta kan det bli så att du inte får mer sjukersättning för det året. Det beror i så fall på att din inkomst redan har blivit så hög att du har fått den sjukersättning som du har rätt till.

 • Beslutet om sjukersättning när du arbetar med steglös avräkning är preliminär och bygger på de förväntade inkomster du får under året. När vi får uppgifter från Skatteverket om vilka inkomster du faktiskt har haft, fattar vi ett nytt beslut.

  Om det visar sig att du fått för mycket sjukersättning, kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Om du har fått för lite sjukersättning, kan du få mer sjukersättning i efterskott.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad