Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya regler om sjukersättning för äldre

Riksdagen har beslutat om en lagändring inom sjukersättning som gäller särskilda regler för äldre. Lagändringen träder ikraft den 1 september 2022.

Lagändringen gäller personer som är 60 år eller äldre och som ska prövas för sjukersättning. Efter lagändringen ska deras arbetsförmåga bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Detta till skillnad mot i dag då en persons arbetsförmåga bedöms mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade.

Lagändringen innebär också att försäkrade som inte har arbetat de senaste femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler.

Regeringen kallar förslaget trygghetspension inom ramen för sjukersättningen.

Ändringen träder i kraft 1 september 2022

Lagändringen träder i kraft 1 september 2022. Oavsett när en ansökan om sjukersättning kommer in till oss är det enbart tiden från och med 1 september som en persons arbetsförmåga bedöms enligt de nya reglerna. Det innebär att om vi får in en ansökan om sjukersättning för retroaktiv tid till exempel från och med juni 2022 så kommer personens arbetsförmåga att bedömas enligt tidigare regler för tiden till och med 31 augusti och arbetsförmågan kommer att bedömas enligt de nya reglerna för tiden från och med 1 september.

Det är samma blankett och e-tjänst för att ansöka om sjukersättning som tidigare. En person som är över 60 år får besvara några extra frågor om erfarenhet av arbete. Läkarutlåtandet ska också utformas på samma sätt som tidigare.

Senast uppdaterad