Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag som upphör

Information till dig som har fått ett brev hemskickat om att ditt vårdbidrag kommer att upphöra i samband med att vi skulle ha omprövat ditt beslut.

Varför ska mitt vårdbidrag upphöra, enligt beslutet ska det gälla längre?

Från och med januari 2019 gäller nya regler för vårdbidrag. Reglerna innebär att när det är dags för Försäkringskassan att följa upp (ompröva) ditt beslut om vårdbidrag så ska beslutet i stället upphöra. Så blir det även om ditt beslut gäller betydligt längre eller om du skulle haft en uppföljning av ditt beslut tidigare. Att du har fått ett brev hemskickat nu beror på att det är fyra månader tills det skulle vara aktuellt att följa upp ditt beslut och att beslutet då kommer att upphöra.

De nya reglerna beror på att två nya ersättningar infördes den 1 januari 2019: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Vad ska jag göra nu?

Det är inte längre möjligt att ansöka om en ny period med vårdbidrag. Istället kan du ansöka om någon av de nya ersättningarna, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

 • Om ditt barn behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag.
 • Om du har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning.

Innan du bestämmer dig för vad du ska ansöka om bör du läsa mer om skillnaderna mellan de nya ersättningarna och vårdbidraget.

Vårdbidrag

Vad händer om jag inte gör något?

Om du inte gör något så får du vårdbidrag till och med den månad som står i brevet. Därefter upphör vårdbidraget. Det innebär att om du fortfarande behöver ersättning från Försäkringskassan så måste du skicka en ny ansökan till oss. Du kan då ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn

En av skillnaderna mellan vårdbidraget och de nya ersättningarna är att två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn. Det innebär att

 • en förälder kan ansöka om ersättning enskilt
 • två föräldrar kan ansöka gemensamt
 • två föräldrar kan ansöka var för sig.

Ersättningarna fördelas mellan föräldrarna och huvudregeln är att de får hälften var.

Frågor och svar

 • Om du inte har fått något brev men vill veta när ditt beslut ska upphöra, så tittar du i ditt beslutsbrev från Försäkringskassan. Där står det hur länge du har blivit beviljad vårdbidrag och vilken månad och år som vi ska följa upp (ompröva) ditt beslut.

  Ditt beslut fortsätter att gälla som vanligt tills det blir aktuellt att följa upp (ompröva) ditt beslut. Vi meddelar dig fyra månader i förväg när det är dags. Du hittar mer information på sidan om vårdbidrag.

  Vårdbidrag

 • Nej, ditt beslut om vårdbidrag övergår inte automatiskt till de nya ersättningarna. Om du vill ha omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning måste du ansöka om det och så utreder vi om du har rätt till ersättning.

 • Du får ett brev fyra månader innan ditt vårdbidrag upphör. I brevet ser du vilket underlag Försäkringskassan har använt vid den senaste prövningen av vårdbidrag. Om du ansöker om ersättning kan du hänvisa till dessa. Om Försäkringskassan bedömer att det saknas uppgifter kan Försäkringskassan komma att begära en komplettering eller ett nytt läkarutlåtande när din rätt till ersättning utreds.

  Om ditt barns behov av omvårdnad eller dina merkostnader har ändrats så kan du skicka in kompletterande medicinska underlag i samband med din nya ansökan. Det behöver dock inte alltid vara ett läkarutlåtande.

 • Då kan det bli ett uppehåll mellan dina utbetalningar, men du får eventuell retroaktiv ersättning i samband med att du får beslutet.

  Försäkringskassan kan fatta ett interimistiskt beslut under en begränsad period om det är troligt att du kommer att beviljas den ersättning du har ansökt om. Du kan prata med din handläggare om det.

Senast uppdaterad