Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stärkt rätt till personlig assistans

Så kallas de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2023 och här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får inför förändringen. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med mer information.

Två nya grundläggande behov

Genom lagändringen tillkommer två nya grundläggande samtidigt som behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” tas bort. De två nya grundläggande behoven är:

  • Stöd någon behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Om det krävs kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att hen själv ska klara av personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra ska de ses som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.
  • Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

Nytt jämfört med tidigare är att det inte krävs att assistenten har ingående kunskap om personen för att man ska ha rätt till stöden.

Föräldraavdrag

Nytt blir också att dagens regler om normalt föräldraansvar tas bort och ersätts av ett schabloniserat föräldraavdrag. Följande intervall och avdrag finns beskrivna i den nya förordningen:

  • För barn 0‑1 år görs ett avdrag med 12 timmar per dygn för grundläggande behov.
  • För barn 1‑6 år görs ett avdrag med 2,5 timmar per dygn för grundläggande behov och
    0,5 timmar per dygn för andra personliga behov.
  • För barn 7‑11 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för grundläggande behov och
    1 timme per dygn för andra personliga behov.
  • För barn 12‑17 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för andra personliga behov.

De gamla reglerna gäller för beslut som avser tiden innan årsskiftet

De nuvarande bestämmelserna gäller för alla beslut som avser tid före den 1 januari 2023.

Hur påverkas jag som redan har ett beslut?

Det korta svaret är inte alls, pågående beslut löper vidare som innan. Det som kan påverka är om du ansöker om fler timmar efter den första januari, då kommer de nya schablonerna kring föräldraavdraget att gälla.

Hur ansöker man?

Du ansöker på samma sätt som idag, genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. En del frågor handlar om det är bra att vänta eller om man ska ansöka redan nu. Det kan vi inte svara på, det är något som du själv måste bestämma.

Kommer det att ta längre tid att få beslutet efter lagändringen?

Som grundregel nej, men beroende på hur många nya ansökningar vi får kan det såklart påverka vår handläggningstid i samband med förändringen. Vi kan tyvärr inte vara mer exakta än så, men vi lovar att vi gör allt vi kan för att bemanna och utveckla våra system tills lagändringen träder i kraft.

Kommer det bli lättare att få assistansersättning?

Vi räknar med att de olika förändringarna kommer leda till att uppemot 2 000 fler personer kommer att ha rätt assistansersättning jämfört med dagens regler. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lagen fortfarande ställer tydliga krav på vilka- och hur stora hjälpbehov någon ska ha för att ha rätt till ersättning. Kravet på bland annat personkrets och att de grundläggande behoven ska vara minst 20 timmar i veckan har inte tagits bort i den nya lagen.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad