Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stärkt rätt till personlig assistans

Så kallas de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023 och här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi fått inför förändringen. Du hittar mer utförlig information om de nya grundläggande behoven samt föräldraavdraget på de ordinarie informationssidorna.

Hur påverkar lagändringen grundläggande behov?

Genom lagändringen har två nya grundläggande behov tillkommit samtidigt som behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” tagits bort. De två nya grundläggande behoven är:

  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Hur förändrades reglerna om föräldraansvar?

Reglerna om normalt föräldraansvar har tagits bort och ersatts av ett schabloniserat föräldraavdrag. Hur stort avdrag som ska göras varierar beroende på barnets ålder.

Vad gäller om jag ansökte före 1 januari men inte fått mitt beslut ännu?

Om din ansökan gäller ersättning för tid såväl innan som efter lagändringen kommer vi bedöma utifrån de gamla reglerna för tiden fram till den 1 januari, och utifrån de nya reglerna för tiden efter den 1 januari.

Hur påverkas jag som redan har ett beslut?

Det korta svaret är inte alls, pågående beslut löper vidare som innan. Det som kan påverka är om du ansöker om fler timmar efter den 1 januari, då gäller de nya schablonerna kring föräldraavdraget.

Hur ansöker man?

Du ansöker på samma sätt som tidigare, genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett.

Kommer det att ta längre tid att få beslutet efter lagändringen?

Som grundregel nej, men beroende på hur många nya ansökningar vi får kan det såklart påverka vår handläggningstid. Vi kan tyvärr inte vara mer exakta än så, men vi lovar att vi gör allt vi kan för att bemanna och hantera ansökningarna så snabbt som möjligt.

Kommer det bli lättare att få assistansersättning?

Vi räknar med att de olika förändringarna kommer leda till att uppemot 2 000 fler personer kommer att ha rätt assistansersättning jämfört med de gamla reglerna.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lagen fortfarande ställer tydliga krav på vilka- och hur stora hjälpbehov någon ska ha för att ha rätt till ersättning. Kravet på bland annat personkrets och att de grundläggande behoven ska vara minst 20 timmar i veckan har inte tagits bort i den nya lagen.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad