Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

 
Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig 11 minuter
 

Underhållsstödet finns till för barn när föräldrarna inte har tillräckligt med pengar att betala underhållsbidrag eller där möjligheterna för föräldrarna att komma överens är mycket små.

Om du inte betalar underhållsbidrag för ditt barn eller om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Det betalas ut till den andra föräldern och du ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

Hur mycket ska jag betala?

Det beror på din taxerade inkomst och hur många barn du är skyldig att betala underhåll för. Beloppet blir aldrig högre än det Försäkringskassan har betalat ut till ditt barn.

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att ta reda på vad som gäller dig.

Hur gör jag?

Omkring den 25:e varje månad får du ett inbetalningskort. Du ska betala in pengarna innan månadsskiftet. Det går också bra att betala via autogiro.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-autogiro-for-underhallsstod","login":true,"text":"Anmäl autogiro för underhållsstöd"}

När du har skött inbetalningarna till Försäkringskassan i 12 månader

När du har betalat det beslutade beloppet i tid minst tolv månader i följd prövar Försäkringskassan om det finns skäl att fortsätta att betala underhållsstöd. Du och den andra föräldern får då båda ett brev om det.

Om det inte finns skäl för Försäkringskassan att betala underhållsstöd ska du i stället betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Ni ska själva komma överens om en summa för underhållsbidraget. För att överenskommelsen ska vara giltig måste ni ha ett avtal. Med verktyget Beräkna underhållsbidrag får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall.

Beräkningen och avtalsmallen kan ni använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

{"url":"/privatperson/foralder/for-foraldrar-som-inte-lever-ihop/berakna-underhallsbidrag","login":false,"text":"Beräkna underhållsbidrag"}

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Kommunen erbjuder gratis samarbetssamtal om vårdnad, umgänge, boende och barns försörjning. Där får ni hjälp att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Kontakta din kommun.

Om ni ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Om du inte betalar något underhåll för barnet och om ni inte kan komma överens kan barnet ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan.

 

Du har ansvar för ditt barns försörjning även om hen inte bor hos dig. När ditt barn fyller 18 år kan du och ditt barn själva komma överens om att du betalar underhållsbidrag direkt till hen. Barnet har som längst rätt till underhållsbidrag till dess att hen fyller 21 år. Om barnet har slutat gymnasiet har hen inte längre rätt till underhållsbidrag.

Om du och ditt barn inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om du inte kan betala kan ditt barn ansöka om förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan. Du ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Försäkringskassan kan göra undantag i vissa situationer, till exempel om det finns en hotbild eller om din ekonomiska situation förändrats så att betalningsförmågan är obefintlig. Om det inte finns några skäl ska du betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern.

 • Då kan det bli aktuellt att du ska betala 500 kronor direkt till den andra föräldern istället.

  Försäkringskassan kan då betala ett utfyllnadsbidrag så att barnet totalt får fullt underhållsstöd.

 • Försäkringskassan kan bestämma att du och den andra föräldern inte ska sköta barnets underhåll själva, antingen om det finns en hotbild mot dig eller barnet, eller om du och barnets andra förälder har konflikter och svårt att samarbeta. Vi kan då behöva fråga dig om din situation i samband med att vi handlägger ansökan om underhållstöd och under tiden som ditt barn får underhållsstöd.

  Försäkringskassan kan fortsätta att betala ut underhållsstöd om du eller barnet känner er otrygga i relationen till den andra föräldern, eller någon närstående till den föräldern. Berätta därför om du, ditt barn eller dina djur har blivit hotade, rädda eller om någon har gjort er illa. Berätta också om dina ägodelar har blivit förstörda.

  Om vi kontaktar dig flera gånger betyder det inte att Försäkringskassan inte tror på dig. Enligt våra regler måste vi ompröva skälen till att betala ut underhållsstöd, så länge du som den bidragsskyldiga föräldern fortsätter att betala rätt belopp i tid till Försäkringskassan.

 • Du och den andra föräldern kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget. Du bokar mötet under Mina sidor.

  {"url":"/kontakta-forsakringskassan/bokning-av-personligt-webbmote","login":false,"text":"Boka tid för webbmöte"}
 • Ja, om du och den andra föräldern har ett av socialen godkänt avtal eller en dom om umgänge. Då kan du begära avdrag för återkommande umgänge (så kallad nettoberäkning) för att få göra ett stående avdrag. Avdraget utgår från det antal dygn per år som domen eller avtalet säger att barnet ska bo hos dig.

  Ansök på Mina sidor

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-avdrag-pa-underhallsstod","login":true,"text":"Begär avdrag på underhållsstöd"}

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor

  2583 Begär avdrag på underhållsstöd Pdf, 696 kB, öppnas i nytt fönster.

  När du har begärt avdrag för återkommande umgänge och fått ett beslut kommer du att få ett stående avdrag på det beloppet du ska betala. Den andra föräldern får motsvarande avdrag på underhållsstödet.

  Bor inte ditt barn hos dig som avtalat, kan du begära att avdraget ska upphöra. Den andra föräldern kan också anmäla att domen eller avtalet inte följs. I så fall kan vi neka dig avdraget eller upphäva ett beslut som redan finns, om det inte finns särskilda skäl till att domen eller avtalet inte följs.

  När ett beslut om avdrag för återkommande umgänge upphävs måste det gå två år innan du kan få avdrag för återkommande umgänge på nytt.

 • Om du har en låg inkomst kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar till oss helt eller delvis i upp till ett år. Det innebär inte att du blir befriad från din skuld. Skulden ska istället betalas vid ett senare tillfälle. Du ansöker på Mina sidor.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-att-skjuta-upp-betalning-av-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd"}

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

  2572 Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

  För att vi ska kunna ta ställning till om du får skjuta upp dina betalningar, så behöver du skicka in uppgifter om din inkomst före skatt och avdrag.

  Om du inte betalar din skuld varje månad, eller om du inte ansöker om att få skjuta upp dina betalningar, kommer det bli ränta på skulden. Försäkringskassan lämnar också över skulden till Kronofogden när den äldsta fordran är fem månader gammal. Det kan innebära extra kostnader för dig. Det är därför viktigt att du ansöker om anstånd om du inte kan betala.

 • Du kan ansöka om att skjuta upp din betalning igen. I särskilda fall kan du befrias från delar av skulden. Det gäller om du:

  • har fått lägre inkomst på grund av exempelvis sjukdom
  • rehabilitering eller arbetslöshet
  • har skjutit upp betalningen under minst tre sammanhängande år
  • fortfarande inte kan betala.

  Du ansöker på den här blanketten:

  2570 Ansökan om att befrias från att betala skuld (eftergift) Pdf, 935 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Du är skyldig att betala underhåll för ditt barn även om du flyttar till ett annat land. Ring till oss på 010‑115 10 10 så kan vi ge dig information som gäller i just din situation.

 • Du kan läsa villkoren för autogiro här på vår webbplats.

  Villkor för autogiro – underhåll

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad