Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig

 
Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig.

 

Som förälder har du ansvar för barnets försörjning även om det inte bor hos dig. Det kan betyda att du måste betala underhållsbidrag för ditt barn. Bidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och betalas till den andra föräldern.

Hur mycket ska jag betala?

Ni ska själva komma överens om ett underhållsbidrag.

Hur kommer vi fram till ett underhållsbidrag?

Använd verktyget Beräkna underhållsbidrag för att räkna ut en rimlig summa.

I verktyget får du fylla i barnets kostnader och dina egna inkomster och utgifter. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Du kan såklart också göra beräkningen på egen hand, men tänk på att du behöver veta vilka inkomster och utgifter den andra föräldern har för att få rätt belopp uträknat.

Beräkna underhållsbidrag {"url":"/privatperson/foralder/for-foraldrar-som-inte-lever-ihop/berakna-underhallsbidrag","login":false,"text":"Beräkna underhållsbidrag"}

Förbered dig

Innan du börjar räkna är det bra om du tar fram:

 • uppgifter om din inkomst, till exempel lönespecifikationer. Om dina inkomster varierar varje månad hittar du många av de uppgifter du behöver till uträkningen i din senaste deklaration.
 • dokument som rör din bostadskostnad, till exempel lånedokument och hyresavier.
 • uppgifter om barnets kostnader, till exempel faktura för barnomsorgsavgift eller avgifter för ridning, hockey, fotbollsläger eller likande.

Läs Annas berättelse

När Anna och Stefan separerade var de osams om det mesta.

"Nu täcker underhålls­bidraget Pennys behov"

Vill du ha hjälp

Du kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med dina frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget.

Boka tid för webbmöte {"url":"/kontakta-forsakringskassan/bokning-av-personligt-webbmote","login":false,"text":"Boka tid för webbmöte"}

Skriv ett avtal

När ni har kommit överens om ett underhållsbidrag är det bra att göra ett skriftligt avtal. Avtalet är mellan er föräldrar och ska inte skickas till Försäkringskassan. Ni kan använda en avtalsmall som stöd.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster.

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år Pdf, 805 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Underhållsbidraget ska följa prisutvecklingen i samhället. Belopp i avtal eller domar, som kommit till före november 2021, ska höjas med 1 procent från och med februari 2022.

För underhållsbidrag fastställda utomlands eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser. Ring till oss på 010-115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig i den situationen.

När ska jag betala underhållsbidraget?

Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

Underhållsbidrag ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop.

 

När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har som längst rätt till underhållsbidrag till dess att hen fyller 21 år. Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har hen inte längre rätt till underhållsbidrag.

Det är barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidrag när barnet är 18 år. Använd mallen:

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år Pdf, 805 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Om ni har svårt att komma överens om hur ni ska lösa frågor om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal.

Samarbetssamtalet är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Samarbetssamtal kostar inget.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du inte har tillräckligt med pengar för att betala underhållsbidrag, så kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

 • Om ditt barn bor i Sverige och får underhållsstöd från Försäkringskassan ska du betala underhållsbidrag till Försäkringskassan och inte till barnets andra förälder.

  Ring till Försäkringskassan på 010‑115 10 10 så kan vi berätta vad som gäller i din situation.

 • I verktyget Beräkna underhållsbidrag får du hjälp med förifyllda summor för vad barn kostar om du fyller i ålder på barnet. Summorna baserade på Konsumentverkets beräkningar för vad barn kostar. Om du inte vill ange ålder kan du hitta summorna själv, samt läsa mer på Konsumentverkets webbplats i deras publikation ”Koll på pengarna”.

  Konsumentverket (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Du kan vända dig till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur du ska göra.

  Den andra föräldern kan ansöka om underhållsstöd.

  Om du inte betalar underhåll för ditt barn för att ni inte kommer överens kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

 • Ja, du är skyldig att betala underhåll för ditt barn oavsett om du är bosatt i samma land som barnet eller inte. Kontakta Försäkringskassan på 010‑115 10 10 om du vill veta mer om underhållsskyldighet i internationella situationer.

 • Vi kan hjälpa dig med att ta reda på om du kan ansöka om att ändra ditt underhållsbidrag. I vissa länder kan det kosta pengar att ändra underhållsbidraget och då kan du ansöka om rättshjälp i det landet.

  Ring till oss på 010‑115 10 10 om du vill veta mer eller om du vill ha hjälp med att ansöka om ändring.

 • Ja, om ni kommit överens om ett underhållsbidrag har du rätt att göra avdrag om barnet sover hos dig minst fem nätter i sträck. Du får också göra avdrag om barnet sover hos dig minst sex nätter under en kalendermånad. De nätterna behöver inte vara i sträck.

  Du får göra avdrag för 1/40 per dag av det belopp du betalar per månad. Om du till exempel betalar 1 300 kronor i månaden i underhållsbidrag så ska du betala 32 kronor mindre per dag som barnet bor hos dig.

  Om barnet bor tillfälligt hos dig under återkommande perioder

  Om barnet bor tillfälligt hos dig under återkommande perioder kan du och den andra föräldern skriva ett nettoavtal. Det betyder att ni räknar av umgänget från det du ska betala i underhållsbidrag varje månad.

  Exempel:

  Du ska betala 2 200 kronor i underhållsbidrag. Men eftersom du har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) kan du få göra ett avdrag på summan. Så här räknar man ut hur stort avdraget blir:

  Värdet för ett dygns umgänge blir 1/40 x 2 200 kronor (underhållsbidraget) = 55 kronor per dygn.

  Värdet för hela året blir 56 dygn x 55 kronor = 3 080 kronor per år.

  Värdet per månad blir 3 080 kronor delat med 12 = 256 kronor per månad.

  Det du ska betala i underhållsbidrag efter avdraget blir 2 200 kronor – 256 kronor = 1 944 kronor.

  Använd mallen för att skriva ett nettoavtal.

  5250 Avtal om underhållsbidrag till barn med avdrag för kostnader vid umgänge med barnet Pdf, 659 kB.

 • Ni ska själva komma överens om beloppet och hur det ska betalas. Det kan ske genom överföring på bank, kontant eller med Swish. Kom ihåg att skriva kvitto för er båda vid kontant betalning.

 • Ja, i samband med mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende eller umgänge i tingsrätten kan ni även räkna ut och besluta om underhållsbidrag.

  Men tänk på att det kan vara förenat med kostnader att ta upp frågan om underhållsbidrag i tvisten. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidrag i ett avtal istället för i en dom. Tala med ditt juridiska ombud om detta.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad