Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd när barnet bor hos dig

 
Underhållsstöd när barnet bor hos dig 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsstöd när barnet bor hos dig.

 

Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när du inte lever tillsammans med barnets andra förälder och hen inte betalar underhållsbidrag.

Kan jag få underhållsstöd?

Ja, du kan få underhållsstöd om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om hen inte kan betala. Det här gäller om:

 • du har vårdnad om barnet
 • du och den andra föräldern inte har ett förhållande
 • du och den andra föräldern inte bor ihop
 • den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid.
 • barnet är under 18 år
 • barnet är folkbokfört hos dig
 • du och barnet bor i Sverige.

 

Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni samma år som de fyller 20 år. För att ha rätt till underhållsstöd ska barnet:

 • gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
 • få studiestöd eller förlängt barnbidrag
 • bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • inte vara eller ha varit gift.

Det är barnet själv som ansöker om förlängt underhållsstöd. Det kan hen göra på Mina sidor.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-forlangt-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om förlängt underhållsstöd"}

Hur mycket får jag?

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Exempel

Om ditt barn är 5 år och får 600 kronor per månad från den andra föräldern så får du 1 073 kronor från Försäkringskassan. Det blir totalt 1 673 kronor per månad.

Om ditt barn har inkomster som är högre än 60 000 kronor blir underhållsstödet lägre.

Hur gör jag för att få underhållsstöd?

1. Ansök

Du ansöker om underhållsstöd på Mina sidor.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om underhållsstöd"}

 

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5012 Ansök om underhållsstöd Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan kommer att informera den andra föräldern om din ansökan.

2. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett tar det högst 6 veckor innan du får ett beslut. Om den andra föräldern bor utomlands tar det högst 17 veckor.

3. Utbetalning

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Därefter betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad.

Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Underhållsstödet höjs med 150 kronor för barn i åldersgruppen 7–10 år.
Från och med utbetalningen den 25 juli 2022 är underhållsstödet:

 • 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år
 • 1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år
 • 2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år.

4. Den andra föräldern ska betala till Försäkringskassan

När du får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

5. Hör av dig om din situation ändras

Anmäl till oss om något som kan påverka ditt underhållsstöd ändras, till exempel om:

 • den andra föräldern börjar betala underhåll direkt till dig
 • den andra föräldern betalar mer i underhåll än tidigare
 • ni flyttar ihop eller börjar leva som ett par
 • barnet börjar bo ungefär hälften av tiden hos den andra föräldern.

Ring till kundcenter 0771‑524 524 för att anmäla förändringen.

När den andra föräldern har skött inbetalningarna till Försäkringskassan i tolv månader

När den andra föräldern har betalat i tid till Försäkringskassan minst tolv månader i följd, prövar vi om det finns skäl till att Försäkringskassan fortsätter att betala underhållsstödet. Båda föräldrarna får då ett brev om prövningen. Om det inte finns några skäl ska den andra föräldern istället betala underhållsbidrag direkt till dig.

Ni ska själva komma överens om en summa för underhållsbidrag. Med verktyget Beräkna underhållsbidrag får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall. Beräkningen och avtalsmallen kan ni använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

{"url":"/privatperson/foralder/for-foraldrar-som-inte-lever-ihop/berakna-underhallsbidrag","login":false,"text":"Beräkna underhållsbidrag"}

Försäkringskassan kan göra undantag i vissa situationer och fortsätta betala underhållsstöd, till exempel om det finns en hotbild eller om den bidragsskyldiges ekonomiska situation förändrats så att betalningsförmågan är obefintlig.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, men bara för månaden innan.

 • Om ditt barn inte kan använda Mina sidor för att ansöka om förlängt underhållsstöd hen ansöka på blankett.

  5010 Ansök om förlängt underhållsstöd Pdf, 828 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Ja. Du kan ansöka om underhållsstöd även om det inte finns någon annan förälder som ska betala underhållsbidrag.

  Du ansöker på Mina sidor.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om underhållsstöd"}

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

  5012 Ansök om underhållsstöd Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, du kan ansöka om underhållsstöd. Om det finns två föräldrar som är bidragsskyldiga, kan två underhållsstöd betalas ut. Du behöver då göra två ansökningar, en för respektive förälder.

  Du ansöker på Mina sidor.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om underhållsstöd"}

  Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du ringa kundcenter på telefon 0771‑524 524.

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

  5012 Ansök om underhållsstöd Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Logga in på Mina sidor för att ändra konto.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fminasidor","login":true,"text":"Mina sidor"}

  Du kan också skicka in den här blanketten:

  5605 Anmälan om konto Pdf, 710 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Du ansöker om underhållsstöd på Mina sidor.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om underhållsstöd"}

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

  5012 Ansök om underhållsstöd Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Försäkringskassan kan då betala ett utfyllnadsbidrag så att du totalt får fullt underhållsstöd.

 • Försäkringskassan kan bestämma att du och den andra föräldern inte ska sköta barnets underhåll själva, antingen om det finns en hotbild mot dig eller barnet, eller om du och barnets andra förälder har konflikter och svårt att samarbeta. Vi kan då behöva fråga dig om din situation i samband med att vi handlägger ansökan om underhållstöd och under tiden som ditt barn får underhållsstöd.

  Försäkringskassan kan fortsätta att betala ut underhållsstöd om du eller barnet känner er otrygga i relationen till den andra föräldern, eller någon närstående till den föräldern. Berätta därför om du, ditt barn eller dina djur har blivit hotade, rädda eller om någon har gjort er illa. Berätta också om dina ägodelar har blivit förstörda.

  Om vi kontaktar dig flera gånger betyder det inte att Försäkringskassan inte tror på dig. Enligt våra regler måste vi ompröva skälen till att betala ut underhållsstöd, så länge du som den bidragsskyldiga föräldern fortsätter att betala rätt belopp i tid till Försäkringskassan.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad