Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsbidrag när barnet bor hos dig

 
Underhållsbidrag när barnet bor hos dig 12 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag när barnet bor hos dig.

 

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Hur mycket ska den andra föräldern betala?

Ni ska själva tillsammans komma överens om ett belopp för underhållsbidrag.

Hur kommer vi fram till ett rättvist underhållsbidrag?

Använd verktyget Beräkna underhållsbidrag för att räkna ut en rättvis summa.

I verktyget får du fylla i barnets kostnader och dina egna inkomster och utgifter. Sen sparar du dina uppgifter och skickar länken med beräkningen till den andra föräldern så att hen kan fylla i sina inkomster och utgifter. När ni båda fyllt i era uppgifter får ni ett förslag på ett rättvist underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Du kan såklart också göra beräkningen på egen hand, men tänk på att du behöver veta vilka inkomster och utgifter den andra föräldern har för att få rätt belopp uträknat.

Beräkna underhållsbidrag {"url":"/privatperson/foralder/for-foraldrar-som-inte-lever-ihop/berakna-underhallsbidrag","login":false,"text":"Beräkna underhållsbidrag"}

Ni kan inte använda verktyget om ni har flera gemensamma barn och de inte bor tillsammans hos en av er. Då kan du i stället boka ett personligt webbmöte längre ner på sidan för att få hjälp med dina frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget.

Ni kan inte heller använda verktyget om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos er båda (växelvist boende).

Förbered dig

Innan du börjar räkna är det bra om du tar fram:

 • uppgifter om din inkomst, till exempel lönespecifikationer. Om dina inkomster varierar varje månad hittar du många av de uppgifter du behöver till uträkningen i din senaste deklaration.
 • dokument som rör barnets kostnader, till exempel faktura för barnomsorgsavgift eller avgifter för ridning, hockey, fotbollsläger eller likande.

Vill du ha hjälp?

Du kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med dina frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget.

Boka tid för webbmöte {"url":"/kontakta-forsakringskassan/bokning-av-personligt-webbmote","login":false,"text":"Boka tid för webbmöte"}

Om ni vill skriva ett avtal

Antingen gör ni en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal om underhållsbidraget. Om ni vill skriva ett avtal mellan er kan ni använda en avtalsmall. Avtalet ska inte skickas till Försäkringskassan utan är en överenskommelse er föräldrar emellan.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster.

5252 Avtal om underhållsbidrag till studerande barn som fyllt 18 år Pdf, 805 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Underhållsbidraget ska följa prisutvecklingen i samhället. Belopp i avtal eller domar, som kommit till före november 2021, ska höjas med 1 procent från och med februari 2022.

För underhållsbidrag fastställda utomlands eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser. Ring till oss på 010‑115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig i den situationen.

När ska underhållsbidraget betalas?

Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

Underhållsbidrag ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Om ni har svårt att komma överens om hur ni ska lösa frågor om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal.

Samarbetssamtalet är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Samarbetssamtal kostar inget.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Då kan du vända dig till ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att få underhållsbidraget fastställt i domstol. Du som bor med barnet kan också ansöka om underhållsstöd.

  Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

  Men om den andra föräldern betalar tillbaka underhållsstödet i tid och med rätt belopp till Försäkringskassan i minst tolv månader i följd kan Försäkringskassan besluta att inte betala ut något underhållsstöd. Ni föräldrar får då istället göra ett nytt försök komma överens om ett underhållsbidrag.

  Underhållsstöd när barnet bor hos dig

 • I verktyget Beräkna underhållsbidrag får du hjälp med förifyllda summor för vad barn kostar om du fyller i ålder och kön på barnet. Summorna baseras på Konsumentverkets beräkningar för vad barn kostar. Om du inte vill ange kön och ålder kan du hitta summorna själv på Konsumentverkets webbplats.

  Hallå konsument (hallakonsument.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har den andra föräldern inte har råd att betala så kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

  Underhållsstöd när barnet bor hos dig

 • Ja. Eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter behöver ni göra en ny beräkning när er situation har förändrats.

  Det är också viktigt att göra en ny beräkning när barnet blivit äldre. En sexåring har till exempel lägre kostnader än en trettonåring.

  Hallå konsument (hallakonsument.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, i samband med mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende eller umgänge i tingsrätten kan ni även räkna ut och besluta om underhållsbidrag.

  Men tänk på att det kan vara förenat med kostnader att ta upp frågan om underhållsbidrag i tvisten. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidrag i ett avtal istället för i en dom. Prata med ditt juridiska ombud om detta.

 • Ja, beroende på i vilket land den andra föräldern bor. Ring till oss på 010‑115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig.

 • När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har rätt till underhållsbidrag till och med dess att hen fyller 21 år. Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har hen inte längre rätt till underhållsbidrag.

  Det är barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidrag när barnet är 18 år. Använd mallen:

  5252 Avtal om underhållsbidrag till barn – till studerande barn som fyllt 18 år Pdf, 805 kB, öppnas i nytt fönster.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad