Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ändrade regler inom underhållsstöd

Från och med 1 januari 2022 gäller ändrade regler för när Försäkringskassan ska pröva rätten till underhållsstöd. På den här sidan kan du läsa om hur det påverkar dig som redan får underhållsstöd eller ska betala till Försäkringskassan.

Riksdagen har beslutat om en lagändring vilket bland annat innebär att den förälder som barnet bor hos inte har rätt till underhållsstöd om den andra föräldern har betalat rätt belopp i tid till Försäkringskassan under minst tolv månader i följd istället för sex månader.

Lagändringen påverkar betalningar som den andra föräldern gör till Försäkringskassan från och med 1 augusti 2021.

 

Om den andra föräldern har betalat sitt betalningsbelopp i tid i minst sex månader i följd innan januari 2022, ska vi fortsätta att pröva rätten till underhållsstöd efter sex månader. Det innebär att vi kan kontakta dig om den andra föräldern har betalat i tid och med rätt belopp i minst sex månader i följd. Det gäller även dig som får förlängt underhållsstöd för att du studerar.

Om den andra föräldern först efter 1 augusti 2021 börjar betala rätt belopp i tid gäller den nya gränsen på minst tolv månader.

Om vi bedömer att det inte finns några särskilda skäl för att Försäkringskassan ska fortsätta betala underhållsstöd, ska den andra föräldern istället betala underhållsbidrag direkt till dig. Du och den andra föräldern behöver själva komma överens om en summa för underhållsbidraget.

På sidan om underhållsbidrag kan du kan läsa mer om hur ni kommer överens om rätt belopp.

Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig

 

Om du har betalat ditt betalningsbelopp i tid i minst sex månader i följd innan januari 2022, ska vi fortsätta att pröva rätten till underhållsstöd efter sex månader. Det innebär att vi kan kontakta dig om du har betalat rätt belopp i tid till Försäkringskassan i minst sex månader i följd.

Om du däremot börjar betala i tid från och med augusti 2021, så gäller den nya gränsen på minst tolv månader.

Om vi bedömer att det inte finns några särskilda skäl för att vi ska fortsätta betala underhållsstöd, ska du i stället betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern. Du och den andra föräldern ska själva komma överens om en summa för underhållsbidraget.

På sidan om underhållsbidrag kan du kan läsa mer om hur ni kommer överens om rätt belopp.

Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig

Senast uppdaterad