Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstödet höjs för barn över 15 år

Barns behov varierar i olika åldrar. Äldre barn och ungdomar kostar mer pengar än yngre barn. Den 1 januari 2018 höjdes underhållsstödet med 150 kronor i månaden för barn som är 15 år eller äldre. Den 1 augusti 2018 höjs beloppet igen. Det höjda beloppet betalas ut från och med september.

Höjningen innebär att barn som fyllt 15 år får ytterligare 350 kronor per månad. För dig som får ett fullt underhållsstöd varje månad betyder det att beloppet höjs från 1 723 kronor till 2 073 kronor.

Du som betalar ett belopp till Försäkringskassan varje månad för att ditt barn får underhållsstöd kan också påverkas av höjningen. Om du har ekonomisk förmåga att betala mer än vad du gör nu, kan beloppet du ska betala höjas. Du som påverkas av detta kommer att få ett nytt beslut från Försäkringskassan om det nya beloppet.

Det är riksdagen som beslutar om nivån på underhållsstödet.