Anmäl VAB

Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter

Anmäl VAB första dagen du är hemma med barnet. Glömde du att anmäla första dagen? Det gör inget, anmäl nu istället. Då registreras anmälan med dagens datum. Du kommer att kunna ansöka om ersättning för dagar innan anmälningsdatumet.

Ex. ååååmmdd-xxxx
Ex. ååååmmdd-xxxx