Anmäl 10-dagar (vid barns födelse eller adoption)

Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter

Här kan du anmäla att du vill ta ut 10-dagar i samband med barns födelse eller adoption.

Ex. ååååmmdd-xxxx eller ååååmmdd
Ex. ååååmmdd-xxxx