Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukersättning

Sjukersättning vid funktionsnedsättning

18 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukersättning vid funktionsnedsättning.

 

Sjukersättning är en ersättning för dig som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Kan jag få sjukersättning?

Du kan få hel sjukersättning:

 • från och med juli det år du fyller 19 år om det är troligt att du aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få hel sjukersättning om din arbetsförmåga är helt nedsatt. Du som kan arbeta till någon del kan istället ansöka om aktivitetsersättning.
 • om du är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Aktivitetsersättning

 

Du kan få sjukersättning:

 • om det är troligt att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.
 • om du är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.
 

Hur mycket får jag?

Hur mycket du får i sjukersättning beror på vilka inkomster du har haft.

Om du har arbetat får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Du kan som mest få 18 399 kronor före skatt per månad.

Om du inte har arbetat eller haft låga inkomster får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Om du har fyllt:

 • 19 år men inte 21 år får du  8 455 kronor före skatt i månaden
 • 21 år men inte 23 år får du  8 645 kronor före skatt i månaden
 • 23 år men inte 25 år får du  8 835 kronor före skatt i månaden
 • 25 år men inte 27 år får du  9 024 kronor före skatt i månaden
 • 27 år men inte 29 år får du  9 214 kronor före skatt i månaden
 • 29 år men inte 30 år får du  9 403 kronor före skatt i månaden
 • 30 år får du  9 593 kronor före skatt i månaden
             
 

Tänk på att du kan ha andra försäkringar

Om du får sjukersättning kan du ibland också få pengar från försäkringar som du har genom ditt arbete eller ditt fackförbund. Fråga dem vad som gäller för dig.

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

2. Skicka in läkarutlåtande

Skicka in ett läkarutlåtande som beskriver din sjukdom eller funktionsnedsättning till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund. I första hand är det läkaren du normalt går till som ska beskriva ditt hälsotillstånd i ett utlåtande. Försäkringskassan kan begära att en annan läkare eller medicinskt sakkunnig undersöker dig och bedömer dina möjligheter att arbeta.

3. Vi kontaktar dig

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev och en handläggare kontaktar dig sedan när utredningen påbörjas.

För att kunna bedöma din arbetsförmåga kan vi behöva träffa dig eller ha kontakt per telefon, då får du veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter.

4. Du får ett beslut

Som regel får du ditt beslut inom 4 månader från att du ansökte. Din handläggare kan berätta mer.

5. Utbetalning

Sjukersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om utbetalningsdagen är en lördag får du sjukersättningen på fredagen.
 • Om utbetalningsdagen är en söndag, helgdag eller midsommarafton får du ersättningen den närmast följande vardagen.
 • Om du bor utomlands skickas din sjukersättning från Sverige på utbetalningsdagen.
 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka 10 dagar innan pengarna kommer.

6. Vi följer upp ditt ärende

Du får sjukersättningen tills vidare. Det betyder att du får den till och med månaden innan du fyller 65 år, om inget händer som påverkar din sjukersättning innan dess.

Din arbetsförmåga kan förändras över tid och det kan i vissa fall komma behandlingar eller mediciner som kan förbättra din arbetsförmåga, därför gör vi en uppföljning med några års mellanrum.

Uppföljningen innebär att vi tittar på dina uppgifter igen och om det behövs kontaktar vi dig. När uppföljningen är avslutad skickar vi ett brev till dig.

Du kan ha rätt till fler ersättningar

Om du får sjukersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått sjukersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Fick du beslutet innan augusti 2013 eller behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa ett så skickar vi hem det.

Vad får jag göra när jag har sjukersättning?

Du har alltid rätt att vara delaktig i samhällslivet, till exempel genom att vara aktiv i en förening. Det viktiga är om det kan jämställas med arbete.

Du kan arbeta eller studera med sjukersättning

Du kan – om du orkar och vill – arbeta, studera eller arbeta ideellt och fortfarande ha kvar rätten till sjukersättning. Det gäller dig som fick ett beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 och inte fått ett beslut om högre grad av sjukersättning sedan dess.

Du kan studera eller arbeta ideellt utan att din sjukersättning påverkas, men om du tänker arbeta med inkomst måste du ansöka om att få arbeta med sjukersättning.

Hur gör jag om jag vill arbeta?

Innan du börjar arbeta måste du ansöka om omräkning av sjukersättning (steglös avräkning). Sedan kan du börja arbeta direkt. Du som har sjukersättning på deltid behöver bara ansöka om du vill öka din arbetstid. Om du till exempel har halv sjukersättning ska du ansöka om du vill arbeta mer än halvtid.

Steglös avräkning innebär att din sjukersättning minskar om du tjänar över ett visst belopp. Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta mer.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan arbeta och ändå ha kvar din rätt till sjukersättning, men du måste ansöka på nytt inför varje kalenderår om du arbetar.

Ansök på Mina sidor

Om du bor utomlands

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

7280 Ansökan om omräkning av sjukersättning vid arbetepdf öppnas i nytt fönster

Om du bor utomlands

7283 Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete - bosatt utomlands (steglös avräkning)

Vad händer om jag börjar arbeta utan att ansöka?

Om du inte ansöker om omräkning av din sjukersättning innan du börjar arbeta så upphör reglerna om steglös avräkning att gälla för dig. Det kan leda till att du inte längre har rätt till sjukersättning. Du riskerar också att Försäkringskassan kräver tillbaka ersättning.

Hur gör jag om jag vill studera?

Du kan börja studera direkt utan att förlora din rätt till ersättning. Du behöver inte ansöka eller meddela oss.

Hur gör jag om jag vill arbeta ideellt?

Du kan arbeta ideellt och ändå behålla din sjukersättning. Ideellt arbete kan till exempel vara uppdrag i en förening eller att hjälpa en vän eller anhörig. Du behöver inte ansöka eller meddela Försäkringskassan så länge du inte får något arvode eller lön för arbetet. Om du får arvode eller lön ska du kontakta oss.

 

När du haft sjukersättning i minst ett år kan du prova att arbeta och ha din ersättning vilande. Det innebär att du har kvar rätten till sjukersättning om du skulle bli sjuk igen. Under tiden du arbetar får du också ett skattefritt belopp som motsvarar 25 procent av den ersättning som är vilande. Du kan ha vilande sjukersättning i högst två år.

Hur gör jag om jag vill arbeta?

Ansök om vilande ersättning innan du börjar arbeta.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

5042 Ansökan om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning vid arbete (78 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur fungerar det om jag vill arbete lite varje vecka?

Du kan arbeta lite grann med till exempel politiskt eller ideellt arbete och ändå behålla hela din sjukersättning. Det gäller om du:

 • har hel sjukersättning
 • arbetar högst 5 timmar i veckan
 • tjänar högst en åttondel av den normala inkomsten för det arbetet du gör.

Men du måste anmäla till oss innan du börjar. Ring till kundcenter på 0771-524 524 så hjälper de dig.

Vem ordnar arbete?

Du kan ordna ett arbete på egen hand eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen. Har du sjukersättning på 75 procent och vill arbeta mer ska du kontakta din personliga handläggare. Hen kontaktar Arbetsförmedlingen som ska kunna erbjuda dig ett arbete inom 6 månader.

Hur gör jag om jag vill studera?

När du har haft sjukersättning i minst ett år kan den vara vilande under tiden du studerar. Det innebär att den inte betalas ut men att du har kvar rätten till sjukersättning om du skulle bli sjuk igen.

Om du studerar blir hela din ersättning vilande oavsett om du studerar på heltid eller deltid. Din sjukersättning kan vara vilande i högst två år. När du studerar kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN.

Du måste ansöka innan du börjar studera.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

5043 Ansökan om vilande sjuk eller aktivitetsersättning vid studier (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du kan ha vilande sjukersättning i högst två år. När du studerar och inte längre får sjukersättning kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN.

Anmäl förändringar!

Du måste anmäla alla förändringar som kan påverka rätten till eller storleken på din ersättning. Det gäller till exempel om:

 • du börjar arbeta eller studera
 • du börjar arbeta i större omfattning än tidigare, till exempel om du får halv ersättning men börjar arbeta heltid
 • du får ideella uppdrag som tillkommer eller ändras i omfattning
 • du fortsätter att arbeta sedan ett beslut om vilande aktivitetsersättning har upphört
 • din arbetsförmåga förbättras, även om du inte arbetar
 • du får en ny eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknade
 • du flyttar utomlands.

Förändringar som gäller hur mycket du arbetar måste du anmäla i förväg. Övriga förändringar ska du anmäla så snart du vet. Om du inte anmäler förändringar så kan du bli skyldig att betala tillbaka om du tagit emot för mycket pengar eller fått pengar som du egentligen inte ska ha.

Vanliga frågor

Ja, du kan ansöka om sjukersättning för tre månader bakåt i tiden. Du får pengarna för den tiden i din första utbetalning. För att du ska kunna få sjukersättning för månaderna innan du har skickat in din ansökan ska du också skicka in ett läkarutlåtande som visar att du inte kunde arbeta då. Har du fått pengar från a-kassan eller kommunen under de månaderna så dras de av från din sjukersättning.

Ja, den delen som är inkomstrelaterat betalas ut till dig oavsett vilket land du bor i. Garantiersättning kan du däremot bara ta med dig till länder inom EU/EES, Schweiz och Kanada. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information om när du har rätt att ta med din garantiersättning till ett annat land.

Om du flyttar utomlands permanent så ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om vilken adress, bank och kontonummer du vill att sjukersättningen ska skickas till. En gång om året får du ett levnadsintyg skickat till dig som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan.

Om du bor i Danmark, Finland, Norge eller Tyskland behöver du inte skicka in något levnadsintyg. Uppgifterna om dig hämtas i stället genom datautbyte mellan Sverige och ditt bosättningsland.

Ja. Om du får pension eller ersättning från ett annat land är det viktigt att du berättar för oss om den ändras. Om du gör det får du rätt sjukersättning och slipper bli återbetalningsskyldig.

Nej. Din sjukersättning påverkas inte av tidigt uttag av pension. Båda ersättningarna kan betalas ut till dig samtidigt.

Du har kvar din rätt till bostadstillägg. Men om du tjänar mer pengar när du arbetar kan tillägget minska. Ring kundcenter på 0771-524 524 för mer information.

Här kan du läsa om hur mycket Försäkringskassan drar i skatt och hur du undviker kvarskatt om du har fler inkomster.

Om skatt