Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bostadstillägg för studerande

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Kan jag få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du

 • bor i Sverige
 • har aktivitetsersättning eller sjukersättning 
 • har en låg inkomst och kostnader för bostaden
 • inte har fyllt 65 år. Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället hos Pensionsmyndigheten.

Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES-land eller Schweiz.

Om du vill veta om du kan få bostadstillägg kan du ringa oss på 0771-524 524. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi uppgift om din bostadskostnad, dina inkomster och ditt sparande. Är du gift eller sambo behöver vi uppgifter för er båda två. Ha därför gärna uppgifterna nära till hands.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket du kan få beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har. Om du är gift eller sambo påverkar även din makes eller sambos inkomster hur mycket du kan få.

Du som är ensamstående kan som mest få 5 220 kronor per månad. Det motsvarar 96 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 5 000 och 5 600 kronor.

 

Du som är gift eller sambo får tillgodoräkna dig halva bostadskostnaden. Högsta godtagbara bostadskostnad är hälften av den nivå som är för ensamstående. Du kan som mest få 2 610 kronor per månad. Det motsvarar 96 procent av bostadskostnaden upp till 2 500 kronor samt 70 procent av bostadskostnaden mellan 2 500 och 2 800 kronor.

 

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

Du behöver bifoga kopior på dokument som gäller din bostad i samband med att du ansöker om bostadstillägg.

Du som hyr din bostad ska skicka in kopior av

 • ditt hyreskontrakt
 • din hyresspecifikation
 • NE-bilaga till deklarationen för dig som är egen företagare
 • årsbesked från banken som visar saldot på ditt konto den 31 december förra året. Det gäller även om du har aktier, fonder eller kapitalförsäkringar.
 • Utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. 

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

   
 

Du som bor i en bostadsrätt eller fastighet ska skicka in kopior av

 • köpeavtal och lånehandlingar för bostadsrätten eller fastigheten där räntesats, skuldbelopp och om bostaden är lämnad som säkerhet för lånet framgår
 • den senaste avgiftsavin (för bostadsrätt)
 • en eventuell arrendefaktura (för fastighet)
 • NE-bilaga till deklaration för dig som är egen företagare
 • årsbesked från banken som visar saldot på ditt konto den 31 december förra året. Det gäller även om du har aktier, fonder eller kapitalförsäkringar.
 • utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. 

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Skriv ditt personnummer på alla bilagor som du skickar in.

 

 

2. Ansök

Ansök på blankett.

5199 Ansökan bostadstillägg (pdf)

Om du är sambo eller gift och en av er har fyllt 65 år och har hel ålderspension ska ni båda ansöka om bostadstillägg hos

Pensionsmyndigheten

 

3. Utbetalning

Det tar normalt 2 månader innan du får ett beslut om bostadstillägg. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg. Men vi börjar handlägga din ansökan och om vi behöver fler uppgifter från dig så kontaktar vi dig.

Pengarna kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

Meddela oss om något förändras

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras. Meddela oss så fort som möjligt, men senast inom 14 dagar. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Anmäl på Mina sidor om

 • du får en ny hyra
 • du får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du får ändrad inkomst eller förmögenhet
 • du flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos dig, till exempel ditt barn

 

Anmäl på blankett 5141 om

 • ni får en ny hyra
 • ni får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du eller din sambo får ändrad inkomst, kapitalinkomst eller förmögenhet
 • ni flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos er, till exempel ett barn

5141 Anmälan, Bostadstillägg - Ändrade uppgifter

Anmäl på blankett 5199 om

 • du gift dig eller blivit sambo

5199 Ansökan bostadstillägg (pdf)

 

Vanliga frågor

Särskilt bostadstillägg är ett tillägg till bostadstillägget som du kan få om dina inkomster är så låga att de inte räcker till både bostadskostnad och övriga levnadsomkostnader. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du har rätt till särskilt bostadstillägg. Du behöver därför inte ansöka om det.

Vid beräkning av särskilt bostadstillägg tar vi hänsyn till en bostadskostnad upp till 6 620 kronor per månad för dig som är ensamstående och 3 310 kronor per månad för dig som är gift eller sambo.

Är du inneboende och hyr del av en bostad bestäms kostnaden för hela bostaden som du är inneboende i och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.

Ja, om ditt barn är

 • över 20 år gammal och inte får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.
 • självförsörjande

Nej, om ditt barn är

 • under 20 år gammal och inte är självförsörjande
 • över 20 år men får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.

Har du en inneboende som hyr del av din bostad bestäms kostnaden för hela bostaden och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.

Ja, du kan få både bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadstillägg. När bostadstillägget beräknas tar Försäkringskassan hänsyn till hur mycket du får i bostadsbidrag.

Ja. Du får räkna med 70 procent av räntekostnaderna om du har ett lån med bostaden som säkerhet.

Du får räkna med kostnader för

 • fastighetsavgift
 • 70 procent av räntekostnaderna som tagits med huset som säkerhet.
 • 70 procent av tomträttsavgift
 • avgift för arrenderad tomt
 • drifts- och uppvärmningskostnader. De beräknas med hjälp av schabloner som räknas fram utifrån statistikuppgifter.

Du behöver därför inte skicka in dina egna räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el.

Nej. Om du bor i en gruppbostad eller servicelägenhet ska du inte ta med kostnaden för vård och omsorg när du ansöker om bostadstillägg. Du ska bara fylla i kostnaden för boendet.

Du kan få bostadstillägg om du har pengar på banken eller andra tillgångar men din förmögenhet påverkar hur din årsinkomst beräknas.

 • Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst.
 • Om du har en make eller sambo räknas 15 % av er gemensamma förmögenhet över 200 000 kronor med som en del av er årsinkomst.

Till exempel räknas kontanter, sparpengar på bank, fonder och andra värdepapper som tillgångar som påverkar. En fastighet eller bostadsrätt där du bor permanent är inte en tillgång som påverkar. En fastighet eller bostadsrätt som inte är din permanentbostad räknas däremot med.

Hur stor del av värdet som räknas in beror på typen av tillgång. Har du bank- eller studielån dras de av från dina sammanlagda tillgångar. Ett undantag är skulder kopplade till din permanenta bostad, de är en del av din bostadskostnad och dras inte av. Förmögenheten beräknas per den 31 december året innan du ansöker om bostadstillägg.

Nej. Värdet på bostaden som du söker bostadstillägg för räknas inte med i förmögenheten.

Följande inkomster räknas med i bostadstillägget:

 • Inkomst av tjänst, till exempel lön, tjänstepension/avtalspension, privat pensionsförsäkring, arbetslöshetsersättning och skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, sjukpenning och aktivitetsstöd.
 • Inkomst av näringsverksamhet.
 • Inkomst av kapital.

Även följande skattefria inkomster räknas med:

 • Studiemedel i form av studiebidrag och studiestartstöd.
 • Stipendier över 3 000 kronor per månad.
 • Etableringsersättning.
 • Utländsk pension eller livränta som inte är skattepliktig i Sverige.
 • Avtalsgruppförsäkring för sjukdomsfall som inträffat före år 1991.

Ja, du kan ansöka för tre månader bakåt i tiden. Du kan även få bostadstillägg från och med samma månad som du fick sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Om du ansöker om bostadstillägg längre bak i tiden än tre månader är det viktigt att du skickar in ansökan senast månaden efter att Försäkringskassan fattat beslut om din sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Om du har aktivitetsersättning får du i regel bostadstillägg för samma period som du får aktivitetsersättning. Om du har sjukersättning får du i regel bostadstillägg tills vidare.

Om din aktivitetsersättning eller sjukersättning är vilande, eller om du har steglös avräkning, så har du kvar din rätt till bostadstillägg. Men din nya inkomst kan påverka bostadstillägget.

Ja du kan få bostadstillägg om du bor i husvagn eller husbåt. Bostadskostnaden är då lika med uppställningsavgiften, eventuell hyra för husvagnen eller husbåten, kostnad för uppvärmning och eventuella lån med husvagnen/husbåten som säkerhet.

Ja, bostadskostnaden räknas då på samma sätt som för hyrd bostad utifrån ditt andrahandskontrakt. 

Nej, du kan inte få bostadstillägg för hushållsel. Ingår hushållsel i din bostadskostnad görs avdrag för den kostnaden med ett schablonbelopp.

Olika inkomster tas upp med olika belopp när bostadstillägg beräknas. Till exempel räknas 50 % av arbetsinkomst och 80 % av sjukpenning eller a-kassa.

  Nej, du behöver inte anmäla det. Försäkringskassan hämtar den uppgiften från Skatteverket varje år.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Försäkringskassan hämtar in uppgift om inkomst av kapital från Skatteverket varje år när din deklaration har fastställts. Beslutet kan bero på att:

 • du tidigare inte har haft någon inkomst av kapital medräknad i ditt beslut om bostadstillägg men att du nu enligt din senast fastställda deklaration har inkomst av kapital.
 • du tidigare har haft en inkomst av kapital medräknad i ditt beslut om bostadstillägg men att du nu enligt din senast fastställda deklaration har en ny eller ingen inkomst av kapital.
 • din make/sambo har en ändrad inkomst av kapital. Eftersom ni har ett gemensamt bostadstillägg så förändras även ditt bostadstillägg när din makes/sambos inkomst av kapital förändras.

Det är din senast fastställda inkomst av kapital som räknas med i beslutet av ditt bostadstillägg. Det innebär att du kan söka bostadstillägg på nytt när deklarationen för nytt inkomstår är fastställd. Den är fastställd när du får ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket.

Om något annat i din ekonomiska situation och/eller boendesituation har ändrats kan du ha rätt till bostadstillägg igen innan inkomsten av kapital är fastställd för nytt inkomstår. Kontakta Försäkringskassan i så fall så kan vi göra en preliminärberäkning.