Studerande

fritext_innehallsmallobjekt Actions
Loading...

Mest använda tjänsterna

Gör en sjukanmälan

Nav1 Om du blir sjuk Actions
Loading...

Om du blir sjuk

Läs om vad du ska göra om du är studerande och blir sjuk.

Nav2 Om du får en arbetsskada Actions
Loading...

Om du får en arbetsskada

Ansök om livränta eller ersättning för merkostnader vid arbetsskada.