Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Livränta - ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada

If you lose income due to an occupational injury, you can receive compensation from Försäkringskassan. This is called occupational injury annuity. To receive annuity, a doctor must determine that your occupational injury will affect your ability to work for at least one year going forward.

Can I receive annuity?

You may be entitled to annuity if

 • you lose income because you must work fewer hours or cannot work at all, must change job or work tasks, lose out on a bonus, or must undergo retraining due to the injury.

 • you income has decreased by at least 1/15 compared to what you were earning before the injury.

 • there is a doctor’s certificate or other medical documentation indicating that your occupational injury will affect you ability to work for at least a year going forward from the date the doctor wrote the certificate or documentation.

 • you are insured in Sweden. If you work here, you are.

If you meet all of these conditions, Försäkringskassan will go forward and investigate whether your injury or illness can be approved as an occupational injury. If it is approved as an occupational injury, you can receive annuity.

You were injured in January 2016 and were only able to work half-time over the past year. You have been going to rehabilitation since February 2016 with the goal of being able to work full-time. Initially, the doctor cannot judge how long you will need rehabilitation before you can begin working full-time gain. You see the doctor every month.

But, on 20 January 2017 your doctor writes a doctor’s certificate indicating that you will not be able to work full-time in any job again. This means that you can apply from annuity beginning January 2017.

This means that, even if you earned less from the very first day you were injured, you cannot receive annuity until January 2017. You cannot receive annuity retroactively for the time period before January 2017.

 

Income before the injury: SEK 25,000 Income after the injury: SEK 23,000

25,000 – 23,000 = 2,000. Thus, the loss of income is SEK 2,000.

One-fifteenth of 25,000 = 25,000/15 = 1,666.

Since SEK 2,000 is more than SEK 1,666, the loss of income is greater than one-fifteenth. Thus, the condition that income must have decreased by at least one-fifteenth is met.

 

Vanliga frågor

Nej, det som avgör om du kan få livränta är inte hur lång tid din inkomstförlust varat, utan att en läkare har bedömt att skadan kommer att påverka din förmåga att arbeta i minst ett år framåt från det datum då läkaren gjorde bedömningen.


Det beror på att Försäkringskassan inte kan utreda en arbetsskada när vi vet att vi inte kommer att kunna betala ut någon ersättning. Om din skada till exempel inte leder till att din inkomst minskar med minst 1/15 under minst ett år kan du inte få livränta.


Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

Det är bra om du säger till din arbetsgivare att du har skadat dig i arbetet, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lag att anmäla alla arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få livränta.

Du kan få ersättning för skador som beror på olycksfall i arbetet eller olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet.
Du kan också få ersättning för skador som du har fått på grund av till exempel
tungt eller ensidigt arbete

 • vibrationer eller skakningar
 • buller
 • olika kemiska ämnen
 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Det måste dock finnas medicinsk kunskap om att det finns ett samband mellan din skada och det du utsätts för i ditt arbete.

Det finns ingen begränsning i antal år, men livräntan kan normalt betalas ut längst till och med månaden innan man fyller 65 år. Om man råkar ut för arbetsskada efter att man har fyllt 65 år kan livränta betalas som längst till och med månaden innan man fyller 67 år.

Ja, du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • skadar dig när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en utbildning med arbetsliknande moment
 • har en arbetsskada som är godkänd sedan tidigare.