Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Livränta - ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada

Om du går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din inkomstförmåga under minst ett år framåt i tiden.

Kan jag få livränta?

Du kan ha rätt till livränta om

 • du går miste om inkomst därför att du måste minska din arbetstid eller inte kan arbeta alls, byta arbete eller arbetsuppgifter, förlorar lönetillägg eller omskola dig på grund av skadan.

 • din inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad du tjänade innan skadan.

 • det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget eller underlaget.

 • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du arbetar här.

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få livränta.

Du skadade dig i januari 2016 och har det senaste året bara kunnat jobba halvtid. Du går på rehabilitering sedan februari 2016 med målet att kunna jobba heltid. Till en början kan inte din läkare bedöma hur lång tid rehabiliteringen ska pågå innan du kan börja arbeta heltid igen. Ni gör avstämningar varje månad.

Men den 20 januari 2017 skriver din läkare i ett läkarintyg att du inte kommer att kunna börja arbeta heltid i något arbete igen. Det betyder att du kan ansöka om livränta från och med januari 2017.

Det betyder att även om du tjänat mindre redan från den dagen du skadade dig, är det först från och med den januari 2017 som du kan få livränta. Du kan inte få livränta retroaktivt för tiden före januari 2017.

 

Inkomst före skadan: 25 000 kr. Inkomst efter skadan: 23 000 kr.

25 000 – 23 000 = 2 000. Inkomstförlusten är alltså 2 000 kr.

En femtondel av 25 000 = 25 000/15 = 1 666.

Eftersom 2 000 kr är mer än 1 666 kr är inkomstförlusten större än en femtondel. Alltså uppfylls villkoret om att inkomsten ska ha minskat med minst en femtondel.

 

Vanliga frågor

Nej, det som avgör om du kan få livränta är inte hur lång tid din inkomstförlust varat, utan att en läkare har bedömt att skadan kommer att påverka din förmåga att arbeta i minst ett år framåt från det datum då läkaren gjorde bedömningen.


Det beror på att Försäkringskassan inte kan utreda en arbetsskada när vi vet att vi inte kommer att kunna betala ut någon ersättning. Om din skada till exempel inte leder till att din inkomst minskar med minst 1/15 under minst ett år kan du inte få livränta.


Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

Det är bra om du säger till din arbetsgivare att du har skadat dig i arbetet, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lag att anmäla alla arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få livränta.

Du kan få ersättning för skador som beror på olycksfall i arbetet eller olycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet.
Du kan också få ersättning för skador som du har fått på grund av till exempel
tungt eller ensidigt arbete

 • vibrationer eller skakningar
 • buller
 • olika kemiska ämnen
 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Det måste dock finnas medicinsk kunskap om att det finns ett samband mellan din skada och det du utsätts för i ditt arbete.

Det finns ingen begränsning i antal år, men livräntan kan normalt betalas ut längst till och med månaden innan man fyller 65 år. Om man råkar ut för arbetsskada efter att man har fyllt 65 år kan livränta betalas som längst till och med månaden innan man fyller 67 år.

Ja, du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • skadar dig när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en utbildning med arbetsliknande moment
 • har en arbetsskada som är godkänd sedan tidigare.