Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

If you have injured yourself at work or during your training

Livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada

Om du tjänar mindre pengar för att du till exempel måste byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid på grund av arbetsskada.

Ersättning för kostnader vid arbetsskada

Om du på grund av din arbetsskada har kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands.

Arbetsskadesjukpenning

Om du har en arbetsskada men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning.