Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjuk

Mest använda tjänster

Anställd

Information om sjukpenning, sjukanmälan, arbetsskada, förebyggande sjukpenning, närståendepenning och smittbärarpenning för dig som har någon slags anställning, även för dig som till exempel jobbar halvtid, som timvikarie eller är anställd utan sjuklön.

Arbetssökande

Information om sjukpenning, sjukanmälan, arbetsskada, förebyggande sjukpenning, närståendepenning och smittbärarpenning för dig som är arbetssökande.

Aktiebolag

Information om sjukpenning, sjukanmälan,närståendepenning, arbetsskada, förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning för dig som har eget aktiebolag.

Enskild firma

Information om sjukpenning, sjukanmälan, arbetsskada, närståendepenning, förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning för dig som har enskild firma.

Föräldraledig

Information om hur du ska göra om du blir sjuk under föräldraledigheten.

Studerande

Information om sjukpenning och ersättning för arbetsskada för dig som studerar.

Sjuk minst 1 år

Information om aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg för dig som är sjuk minst 1 år.

Om du har skadat dig i arbetet

Information om livränta och ersättning för kostnader för dig som har fått en arbetsskada.

Om du skadat dig under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret

Information om personskadeskydd för dig som fått en personskada under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret.

Om du skadat dig under tiden som frihetsberövad

Information om personskadeskydd för dig som fått en personskada under tiden du varit frihetsberövad.