Sjukersättning vid sjukdom Actions
Loading...

Sjukersättning vid sjukdom

Text speglat sjuk/funktionsnedsättning Actions
Loading...

Sjukersättning är en ersättning du kan få om du har fyllt 30 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Kan jag få sjukersättning?

Du kan få sjukersättning om du:

  • Har fyllt 30 år men inte 65 år
  • Troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning
  • Är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Hur mycket får jag?

Hur mycket du får i sjukersättning beror på vilka inkomster du har haft.

Om du har arbetat får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det finns dock en maxgräns som gör att du inte kan få mer än 18 116 kronor per månad före skatt oavsett din tidigare inkomst.

Om du får sjukersättning kan du ibland också få pengar från försäkringar som du har genom ditt arbete eller ditt fackförbund.  Fråga dem vad som gäller för dig.

Om du inte har arbetat eller haft låga inkomster får du garantiersättning. Om du har bott i Sverige hela ditt liv får du 8 960 kronor per månad före skatt. Har du flyttat hit kan garantiersättningen bli mindre.

Om du får sjukersättning kan du ibland också få pengar från försäkringar som du har genom ditt arbete eller ditt fackförbund.  Fråga dem vad som gäller för dig.

 

Hur ansöker jag?

1. Ansök

Du ansöker enklast på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

3030 Ansökan om sjukersättning (148 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

2. Skicka in läkarutlåtande

Skicka in ett läkarutlåtande som beskriver din sjukdom eller funktionsnedsättning till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev och en handläggare kontaktar dig sedan när utredningen påbörjas.

För att kunna bedöma din arbetsförmåga kan vi behöva träffa dig eller ha kontakt per telefon. Vi kan också behöva ytterligare uppgifter från till exempel en annan läkare, Arbetsförmedlingen eller kommunen.

4. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ditt beslut inom cirka 4 månader från att du ansökte. Men just nu har vi långa handläggningstider, det betyder att det kan ta längre tid.

5. Utbetalning

I ditt beslut står det när din första utbetalning kommer. Sjukersättningen kommer sedan den 18:e eller 19:e varje månad.

  • Om utbetalningsdagen är en lördag får du sjukersättningen på fredagen.
  • Om utbetalningsdagen är en söndag, helgdag eller midsommarafton får du ersättningen den närmast följande vardagen.
  • Om du bor utomlands skickas din sjukersättning från Sverige på utbetalningsdagen.
 

6. Vi gör uppföljning  vart 3:e år

Din arbetsförmåga kan förändras över tid och det kan i vissa fall komma behandlingar eller mediciner som kan förbättra din arbetsförmåga, därför gör vi en uppföljning var 3:e år. Uppföljningen innebär att vi tittar på dina uppgifter igen och om det behövs kontaktar vi dig. När uppföljningen är avslutad skickar vi ett brev till dig.

Du kan ha rätt till fler ersättningar

Om du får sjukersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Du kan få ett förmånsintyg

När du har fått sjukersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Fick du beslutet innan augusti 2013 eller behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa ett så skickar vi hem det.

Du kan arbeta eller studera med sjukersättning

Du tjänar alltid på att arbeta

Om du orkar och vill så kan du arbeta, studera eller arbeta ideellt och samtidigt ha kvar rätten till sjukersättning. Om du märker att du inte orkar får du sjukersättning igen. Om du arbetar och tjänar mer än ett visst belopp så minskas din sjukersättning. Du tjänar alltid på att arbeta. Vi drar av ungefär hälften av det du tjänar från din sjukersättning.

Hur gör jag om jag vill arbeta?

Du ska ansöka innan du börjar arbeta. När du har ansökt kan du börja arbeta direkt. Ansök på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

7280 Ansökan om omräkning av sjukersättning vid arbete (97 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur gör jag om jag vill studera?

Du kan börja studera direkt utan att förlora din rätt till ersättning. Du behöver inte ansöka eller meddela oss.

Hur gör jag om jag vill arbeta ideellt?

Du kan arbeta ideellt och ändå behålla din sjukersättning. Ideellt arbete kan till exempel vara uppdrag i en förening eller att hjälpa en vän eller anhörig. Du behöver inte ansöka eller meddela Försäkringskassan så länge du inte får något arvode eller lön för arbetet. Om du får arvode eller lön ska du kontakta oss.

Vem ordnar arbete?

Du kan ordna ett arbete på egen hand eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen. Har du sjukersättning på 75 procent och vill arbeta mer ska du kontakta din personliga handläggare. Hen kontaktar Arbetsförmedlingen som ska kunna erbjuda dig ett arbete inom 6 månader

 

Hur gör jag om jag vill arbeta?

När du haft sjukersättning i ett år kan du prova att arbeta utan att förlora din rätt till ersättning. Det kallas för vilande sjukersättning. Du kan ha vilande sjukersättning i högst två år. Det första året får du behålla 25 procent av sjukersättningen skattefritt. Om du blir sjuk igen får du tillbaka din sjukersättning utan att behöva ansöka.

Ansök om vilande ersättning innan du börjar arbeta.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

5042 Ansökan om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning vid arbete (78 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Hur fungerar det om jag vill arbete lite varje vecka?

Du kan arbeta lite grann med till exempel politiskt eller ideellt arbete och ändå behålla hela din sjukersättning. Det gäller om du:

  • har hel sjukersättning
  • arbetar högst 5 timmar i veckan
  • tjänar högst en åttondel av den normala inkomsten för det arbetet du gör.

Men du måste anmäla till oss innan du börjar. Ring till kundcenter på 0771-524 524 så hjälper de dig.

Vem ordnar arbete?

Du kan ordna ett arbete på egen hand eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen. Har du sjukersättning på 75 procent och vill arbeta mer ska du kontakta din personliga handläggare. Hen kontaktar Arbetsförmedlingen som ska kunna erbjuda dig ett arbete inom 6 månader.

Hur gör jag om jag vill studera?

När du haft sjukersättning i ett år kan du prova att studera utan att förlora din rätt till ersättning. Det kallas för vilande sjukersättning. Du kan få vilande ersättning för studier på eftergymnasial nivå, på gymnasienivå och på grundskolenivå. Du kan också studera utomlands med vilande ersättning. Om du studerar är hela sjukersättningen vilande. Ansök om vilande sjukersättning innan du börjar studera.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Ansök på blankett.

5043 Ansökan om vilande sjuk eller aktivitetsersättning vid studier (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du kan ha vilande sjukersättning i högst två år. När du studerar och inte längre får sjukersättning kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN.

Vanliga frågor

Ja, du kan ansöka om sjukersättning för tre månader bakåt i tiden. Du får pengarna för den tiden i din första utbetalning. För att du ska kunna få sjukersättning för månaderna innan du har skickat in din ansökan ska du också skicka in ett läkarutlåtande som visar att du inte kunde arbeta då. Har du fått pengar från a-kassan eller kommunen under de månaderna så dras de av från din sjukersättning.

Ja, den delen som är inkomstrelaterat betalas ut till dig oavsett vilket land du bor. Garantiersättning kan du däremot bara ta med dig till länder inom EU/EES, Schweiz och Kanada. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information om när du har rätt att ta med din garantiersättning till ett annat land.

Om du flyttar utomlands permanent så ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om vilken adress, bank och kontonummer du vill att sjukersättningen ska skickas till. En gång om året får du ett levnadsintyg skickat till dig som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan.

Om du bor i Finland, Norge eller Tyskland behöver du inte skicka in något levnadsintyg. Uppgifterna om dig hämtas i stället genom datautbyte mellan Sverige och ditt bosättningsland.

Sjukersättning utomlands

Ja. Om du får pension eller ersättning från ett annat land är det viktigt att du berättar för oss om den ändras. Om du gör det får du rätt sjukersättning och slipper bli återbetalningsskyldig.

Nej. Din sjukersättning påverkas inte av tidigt uttag av pension. Båda ersättningarna kan betalas ut till dig samtidigt.

Du har kvar din rätt till bostadstillägg. Men om du tjänar mer pengar när du arbetar kan tillägget minska. Ring kundcenter på 0771-524 524 för mer information.

banner_bild_teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk
relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...