Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du rest utomlands och blivit akut sjuk

Här kan du beställa EU-kortet gratis och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård eller tandvård.

Om du ska resa inom EU/EES eller Schweiz

Beställ ett EU-kort innan du ska resa inom EU/EES eller Schweiz. Beställ kortet i god tid, det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan du får det. Barn ska ha ett eget EU-kort. Kortet skickas maskinellt till den adress du eller barnet är folkbokförd på.

Beställ EU-kort

Vad är EU-kortet?

EU-kortet ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

  • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
  • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften. I vissa länder måste du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du har ett svenskt EU-kort också att du är medborgare i ett EU/EES land eller i Schweiz.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Inom Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för hemresor.

Om du blir akut sjuk

Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du eller din vårdgivare kontakta oss på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer.

Ansök om ersättning i efterhand – vård

Du kan också välja att betala hela vården själv och ansöka om ersättning från oss efteråt. Du ansöker om ersättning i efterhand på Mina sidor.

När du ansöker ska du bifoga digitala kopior på kvitton och medicinska underlag. I fall att du söker ersättning för kostnader för läkemedel måste det finnas ett specificerat apotekskvitto där namnen på läkemedlen och kostnaden för respektive läkemedel framgår.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Ansök om ersättning i efterhand – tandvård

Du kan också välja att betala hela tandvården själv och ansöka om ersättning från oss efteråt. Du ansöker om ersättning i efterhand på Mina sidor.

När du ansöker ska du skicka in ansökan, kvitton och medicinska underlag till:
Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du har röntgenbilder, foton och modeller ska dessa skickas till:
Försäkringskassan Internationellt tandvårdsstöd, 901 81 Umeå.

Behöver jag ett EU-kort när jag reser inom Norden?

Nej, om du ska resa inom Norden behöver du inget EU-kort. För att få nödvändig vård räcker det med att visa upp en ID-handling och uppge din bostadsadress i Sverige. Om ditt barn behöver nödvändig vård behöver hen en egen ID-handling. Om ditt barn saknar egen ID-handling rekommenderar vi att ni tar med barnets EU-kort.

Om du ska resa utanför EU/EES och Schweiz

Utanför EU/EES och Schweiz gäller inte EU-kortet. För dig som ska resa till
länder utanför EU/EES och Schweiz är det därför viktigt att du har en privat
försäkring. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en
extra reseförsäkring.

Men det finns några länder utanför EU/EES och Schweiz som Sverige har avtal med.

Algeriet

Du som är svensk eller algerisk medborgare, bor i Sverige och är på tillfälligt
besök i Algeriet har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.
Du måste kunna visa upp ett svenskt pass och ett intyg om rätt till vårdförmåner
i Algeriet. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Om du redan har betalat för vården och vill ha ersättning i efterhand ska du
kontakta: Caisse Nationale des Assurances Sociale des Travailleurs Salariés
Route des Deux Bassins – Ben Aknoun BP 218 EL BIAR 16030 ALGER ALGERIET

Australien

Du som bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Australien har rätt till omedelbar nödvändig vård. Du behöver visa upp antingen ett svenskt pass eller Försäkringskassans intyg 6393, om du inte har svenskt pass. Beställ i så fall intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Informera vårdgivaren innan du får sjukvård om att du vill ha sjukvård under Medicare, som är den statligt subventionerade vården i Australien. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand:

Medicare Eligibility Section, MDP 106 Australian Government Department of Health
and Ageing, GPO Box 9848 Canberra ACT 2601 AUSTRALIEN

Medicare (humanservices.gov.au) öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsavtalet mellan Sverige och Australien inkluderar inte ambulanstransport, tandvård eller skada vid aktiviteter som till exempel äventyrssporter. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Québec

Du som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Québec har rätt till vård
inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste ha ett arbets- eller
studietillstånd i Québec och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Québec.
Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Israel

Du som är på tillfälligt besök i Israel har rätt till förlossningsvård. Du
behöver ett intyg om rätt till förlossningsvård i Israel. Beställ intyget innan
du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Jersey, Guernsey och Isle of Man

Du som bor i Sverige och är på besök på Jersey, Guernsey eller Isle of Man har
rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste visa upp
ett svenskt pass eller ett intyg om rätt till vårdförmåner. Beställ intyget innan
du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Turkiet

Det finns en konvention mellan Sverige och Turkiet som kan ge rätt till planerad vård. Konventionen gäller inte nödvändig vård, vilket innebär att du inte kan få ersättning i efterhand för vårdkostnader.

 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas nytt fönster öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

EU-kortet gäller i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike. Du behöver inte kortet inom Norden.

EU-kortet gäller så länge du är försäkrad i Sverige, dock inte längre än tre år.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

Ja du kan använda ditt EU-kort för dialysbehandling hos en allmänt ansluten vårdgivare. Detta gäller även för andra sjukdomar som innebär att du behöver livsnödvändig medicinsk behandling som kräver specialistvård.

Tänk på att du i förväg ska söka upp och ta kontakt med en vårdgivare på orten där du kommer att vistas, detta för att du ska vara säker på att få tillgång till den utrustning eller behandling som du behöver. Säkerställ samtidigt också att vårdgivaren kan ta emot EU-kortet (EHIC).

Ja, om det inte påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. 

Om du ska resa inom EU/EES eller till Schweiz så behöver du normalt sett inte göra någonting men om du ska resa till Turkiet eller ett annat land utanför EU ska du ansöka om att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ansök innan du reser genom att logga in på Mina sidor eller använd blanketten.


Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blanketten 

Inom Norden finns ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra kostnader för hemresor. I övriga länder behöver du en privat försäkring för att få ersättning för hemresan. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en extra reseförsäkring.

Ja, du kan få ett särskilt pensionärsintyg från Försäkringskassan. Det gör att du kan köpa läkemedel till ett reducerat pris i samband med nödvändig vård. Beställ intyget från Försäkringskassan genom att ringa 0771-524 524.

Ja, du kan få ersättning för läkemedel om läkemedlet har ordinerats genom förskrivning på recept och är godkänt för försäljning i Sverige.

Du kan bara få ersättning för läkemedelskostnader som omfattas av de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan bara få ersättning om du köpt läkemedel för minst 1 150 kronor under ett år (för 2018 var beloppet 1 125 kronor och för 2017 var beloppet 1 100 kronor). Om du vill att kostnaderna ska ingå i högkostnadsskyddet behöver du lämna samtycke på ansökningsblanketten. För att Försäkringskassan ska kunna beräkna din ersättning för läkemedel ska du skicka in ett registerutdrag från Apoteket.

Mer information om hur du begär ut ett registerutdrag hittar du på eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) öppnas i nytt fönster.

Den här informationen behöver ett recept innehålla:

  • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • datum när receptet är utfärdat
  • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Ja, EU-kortet gäller om du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz även om UD avråder från alla icke nödvändiga resor dit.