Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsskadesjukpenning

Om du har en arbetsskada men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning.

Vad är arbetsskadesjukpenning vid karensdagar?

Om du har en arbetsskada och har haft karensdagar kan du få arbetsskadesjukpenning för de karensdagarna.

Kan jag få arbetsskadesjukpenning för karensdagar?

Alla som beviljas livränta eller sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen får ersättning för två karensdagar. I vissa fall kan du också ansöka om fler dagar med arbetsskadesjukpenning för karensdagar. Det är om

 • du kan visa att du förlorat inkomst för minst tre karensdagar, till exempel med ett lönebesked med specifikation för löneavdraget.
 • du har ett medicinskt underlag som visar att karensdagarna beror på din redan godkända arbetsskada.
 • du är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här.

Hur mycket får jag?

Du får ungefär 80 procent av den inkomst du faktiskt förlorar.

Hur ansöker jag?

1. Ansök

Ansök på Mina sidor.


 2. Du får ett bekräftelsebrev

När vi har fått din ansökan får du ett bekräftelsebrev.

3. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

4. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

 

Vad är arbetsskadesjukpenning för studerande?

Om du skadar dig när du studerar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, och saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst, kan du få arbetsskadesjukpenning från och med 180 dagar efter att du skadat dig. Arbetsskadesjukpenning för studerande fungerar som en lägsta garantiersättning.

Kan jag få arbetsskadesjukpenning för studerande?

Ja, om

 • du skadar dig när du studerar, deltar i arbetsmarknadspolitiskt program eller någon form arbetslivsinriktad  rehabilitering.
 • du fortfarande är sjuk 180 dagar efter att du skadat dig och inte kan eller skulle kunna arbeta minst 25 procent.
 • arbetsskadesjukpenning blir högre än den vanliga sjukpenningen.

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få arbetsskadesjukpenning för studerande.

Hur mycket får jag?

Om du inte kan arbeta alls får du som minst

 • 190 kr/dag innan skatt om du är yngre än 21 år
 • 238 kr/dag innan skatt om du är äldre än 20 år men yngre än 25 år
 • 285 kr/dag innan skatt om du är 25 år eller äldre

Hur ansöker jag?

1. Skicka in ett brev till Försäkringskassan

I brevet behöver du förklara

 • att du vill ansöka om arbetsskadesjukpenning för studerande
 • vilken skada eller sjukdom anser du är en arbetsskada och gör att du har varit sjukskriven i minst 180 dagar
 • under vilken utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd du skadade dig och i vilket moment.

2. Du får ett bekräftelsebrev

När vi har fått din ansökan får du ett bekräftelsebrev.

3. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

4. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

 

Vad är arbetsskadesjukpenning i förebyggande syfte?

Du kan i vissa fall få arbetsskadesjukpenning om du avstår från ditt arbete för att det finns en befogad risk att arbetet kan komma att göra dig sjuk.

Kan jag få ersättning?

Du kan få arbetsskadesjukpenning i förebyggande syfte om

 • du helt eller delvis avstått från att arbeta på uppmaning eller efter samtycke från Försäkringskassan
 • din arbetsgivare inte kan ordna något annat arbete till dig under tiden
 • din arbetsgivare inte ersätter dig för den förlorade inkomsten
 • åtgärder genomförs för att du ska kunna gå tillbaka till ditt ordinarie arbete och få tillbaka din ordinarie inkomst
 • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du arbetar här.

Hur mycket pengar får jag?

Arbetsskadesjukpenning beräknas på samma sätt som om du hade haft vanlig sjukpenning. På Ersättningskollen kan du se vad du då kan få.

http://www.ersattningskollen.se/

Hur ansöker jag?

1. Skicka in ett brev till Försäkringskassan

I brevet behöver du förklara

 • att du vill ansöka om förebyggande arbetsskadesjukpenning  
 • vad du arbetar med och vad i arbetet det är som du behöver undvika
 • vilken skada eller sjukdom ditt arbete riskerar att orsaka eller försämra
 • om du behöver avstå helt eller delvis från att arbeta eller om du istället kan arbeta med något annat, men med lägre lön.

2. Du får ett bekräftelsebrev

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev.

3. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

4. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

 

Vanliga frågor

Nej, det gäller bara vissa utbildningar och bara om du skadar dig när du gör något som liknar sådant som man gör när man arbetar. Det gäller bara om du går

 • yrkesutbildning eller förberedande yrkesutbildning efter att du har gått ut grundskolan
 • årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan
 • särskolans yrkesinriktade program
 • gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Du kan i vissa fall också få arbetsskadesjukpenning för studerande om du skadar dig i eller i anslutning till vissa arbetsmarknadspolitiska program, när du arbetstränar, arbetsprövar eller deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Möjligheten att få ersättning beror alltså mycket på din situation och vilken sorts utbildning eller program du skadat dig i. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

Det är bra om du säger till den som har ansvaret för utbildningen eller åtgärden att du har skadat dig i arbetet, eftersom de är skyldiga enligt lag att anmäla alla arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få ersättning.

Du kan få ersättning för skador som beror på olycksfall eller olycksfall som inträffar på väg till eller från utbildningen eller åtgärden.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg