Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hjälp till dig som tar hand om en svårt sjuk person

Den 6 oktober var det Internationella anhörigdagen. Om du behöver ge stöd och göra ärenden till någon som är svårt sjuk kan du vara ledig från jobbet och få pengar från Försäkringskassan.

Om du tar hand om någon som är svårt sjuk, kan du få hjälp med pengar från Försäkringskassan. Det kallas för närståendepenning och är när någon tar ledigt från att jobba för att vårda en person som har en livshotande sjukdom.

En sjuk närstående kan vara en anhörig, men även andra som man har en nära relation till, som vänner eller grannar. 

Närståendepenning betalas ut i 100 dagar

Med vård menas att vara nära den som är svårt sjuk och ge stöd. Det innebär inte att hjälpa personal med praktiskt arbete. Vård kan också vara att göra ärenden, till exempel att handla mat och mediciner, eller att följa med till läkare.

Den som är sjuk måste först ge sitt samtyckte till vården. Efter det är det möjligt för dig som vårdar att få ersättning till knappt 80 procent av din vanliga inkomst. Närståendepenningen kan även delas mellan olika personer som turas om att ta hand om den sjuke.

Du kan få närståendepenning om:

  • Den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv.
  • Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet. Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.
  • Den närstående samtycker till vården.
  • Vården ges i Sverige eller i ett EU/EES-land. Du kan inte få närståendepenning om du vårdar någon som befinner sig i ett land utanför EU/EES.
  • Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
  • Du och personen du vårdar är försäkrade i Sverige.

Det är stora skillnader i hur män och kvinnor tar ut närståendepenning. Drygt 70 procent av de som får ersättningen är kvinnor.

Närståendepenning

Kortanalys om närståendepenning bland kvinnor och män:

Närståendepenning bland kvinnor och män