Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan förklarar

Vi vet att de lagar som styr sjukförsäkringen kan upplevas som krångliga och att det finns flera missförstånd kring vad som gäller. Vi har därför tagit fram fyra filmer för att reda ut några av de vanligaste missförstånden.

Att sprida kunskap om socialförsäkringen är ett av de uppdrag som Försäkringskassan har och de här filmerna är ett sätt för oss att förtydliga hur det fungerar. Här på vår webbplats finns massor av information och nedan har vi länkat till de ämnen som filmerna tar upp.

Försäkringskassan förklarar: Har Försäkringskassan egna läkare som avfärdar patienternas intyg?

33 sekunder

De på Försäkringskassan som utreder och beslutar om sjukpenning kallas försäkringsutredare. Ett av de underlag som ligger till grund för bedömningen om rätten till sjukpenning är patienternas läkarintyg, andra underlag kan komma från arbetsgivare och från individen själv. Som hjälp för att tolka medicinska begrepp och förstå innehållet i läkarintyget kan utredaren ta hjälp av så kallade försäkringsmedicinska rådgivare.

De är utbildade läkare anställda av Försäkringskassan och har enbart en stödjande roll och tar aldrig ställning till om någon är sjuk, det gör ingen på Försäkringskassan. Vår uppgift är att pröva rätten till ersättning mot de villkor som ställs upp i lagstiftningen – det är en försäkringsjuridisk bedömning.

Försäkringsmedicin på Försäkringskassan

Försäkringskassan förklarar: Ger ett läkarintyg automatiskt rätt till sjukpenning?

33 sekunder

Ett läkarintyg ger inte per automatik rätt till sjukpenning. Att betala ut pengar från sjukförsäkringen är ett myndighetsbeslut som Försäkringskassan måste fatta och inget som en läkare kan göra. Villkoren och utformningen av sjukförsäkringen är beslutat av riksdag och regering.

När vi bedömer en persons rätt till sjukpenning är läkarintyget ett av flera viktiga underlag. Andra underlag kommer från arbetsgivare och från individen själv. Kortfattat kan man säga att Försäkringskassans uppgift är att bedöma en persons arbetsförmåga. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter sex månader prövas personen mot hela arbetsmarknaden. 

Läkarintyget en viktig pusselbit för sjukskrivningen

Film 

Om läkarintyget (youtube.com)

Att bedöma rätten till ersättning (youtube.com)

Försäkringskassan förklarar: Får de flesta som söker sjukpenning avslag?

19 sekunder

Nästan alla, 97 procent, som ansöker om sjukpenning första gången får sin ansökan beviljad. Senare i sjukskrivningsprocessen, när lagen gradvis ställer högre krav, så är det ungefär 94,5 procent som får sin ansökan beviljad.

Försäkringskassans uppgift är att bedöma en persons arbetsförmåga, och beroende på hur länge man varit sjukskriven, prövas den mot olika delar av arbetsmarknaden. Detta kallas för rehabiliteringskedjan.

  • Under de första 90 dagarna har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete (eller ett annat tillfälligt arbete) hos sin arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar har man fortsatt rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar prövas ens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. I praktiken betyder detta att den som i detta läge inte lyckats komma tillbaka till sitt tidigare jobb kommer att påbörja en omställning gällande sitt yrkesliv.

Exempel: En snickare med brutet ben kan inte fortsätta jobba, men det kan kanske en person som har ett kontorsarbete (åtminstone om arbetet anpassa något). Så fungerar lagstiftningen och den bedömningen har Försäkringskassan i uppgift att göra.

Om man förlorar rätten till sjukpenning eftersom vi bedömer att det finns en arbetsförmåga, men man inte kan vara kvar på sin gamla arbetsplats, så erbjuder Försäkringskassan en kontakt med Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska bistå i den övergången genom ett så kallat omställningsmöte och Arbetsförmedlingen tar sedan vid och hjälper till med omställningen till ett annat arbete.

Rehabiliteringskedjan

Om du inte är nöjd med beslutet

Stöd från arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Film

Omställningsmöte Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (youtube.com)

Försäkringskassan förklarar: Hur bedöms min ansökan om sjukpenning?

25 sekunder

Alla som ansöker om sjukpenning har olika förutsättningar och alla ansökningar behandlas och utreds individuellt av Försäkringskassan. Men det är alltid lagen som styr rätten till ersättning. Samtidigt har vi självklart ett stort ansvar att utreda alla ansökningar på ett korrekt sätt, till exempel genom att begära in olika intyg och underlag.

Försäkringskassan arbete, och kvaliteten i vårt utredningar, granskas av flera andra myndigheter som Justitieombudsmannen (JO), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Riksrevisionen. Dessutom följer vi själva hela tiden upp vårt eget arbete. Och det spelar ingen roll vem som handlägger ens ärende: alla ärenden ska utredas på ett korrekt sätt.

Är man inte nöjd med det beslut man fått så finns det rutiner för det. Först kan man få sitt ärende omprövat, då tittar en ny utredare på ens ansökan. Nästa steg är att överklaga till domstol. Och känner man sig felaktigt eller illa behandlad så kan man anmäla detta till JO. Hur man begär omprövning eller överklagar framgår i det beslutsbrev som man får från oss när vi avgjort ett ärende.

Film

Att bedöma rätten till ersättning (youtube.com)