Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändrad handläggning av sjukpenning

Från och med den 1 november ändrar Försäkringskassan handläggningen när en person vill förlänga sin sjukskrivning. Det viktigaste förändringarna är:

  • Det blir ännu viktigare att skicka in alla intyg och andra papper i god tid.  I vissa fall kan utbetalningen av sjukpenningen stoppas medan Försäkringskassan utreder om ditt nya intyg också ger dig rätt till sjukpenning.
  • Du som ansöker om fortsatt sjukpenning behöver bekräfta att nya läkarintyg ska gälla som en ansökan. Om du inte har gjort det kommer din handläggare att ta kontakt med dig så att du kan meddela det direkt till henne eller honom.

Utbetalning av sjukpenning vid förlängd sjukskrivning

Ibland behöver ett läkarintyg kompletteras med fler uppgifter innan vi kan besluta om en person har rätt till sjukpenning. Medan vi väntar på uppgifterna har vi tills nu nästan alltid fortsatt att betala ut sjukpenning. Nu kommer vi bara att kunna göra det om vi bedömer att det är sannolikt att en person har rätt till sjukpenning. Det betyder att utbetalningen i vissa fall kan stoppas när det gamla intyget inte gäller längre.

Din handläggare kontaktar dig om din sjukpenning kan stoppas

Om du riskerar att inte längre få sjukpenning kommer din handläggare att kontakta dig.

Du måste bekräfta att läkarintyget ska gälla som ansökan

Tidigare har vi automatiskt räknat alla nya läkarintyg som en ansökan om sjukpenning. Men nu måste vi ha en bekräftelse på att intyget ska gälla som en ansökan. Om du lämnar in ett nytt läkarintyg utan att ha bekräftat att det ska gälla som en ansökan om sjukpenning kommer din handläggare därför att kontakta dig för att du ska kunna bekräfta det.

Du kan också själv ringa din handläggare eller kundcenter för att bekräfta att läkarintyget ska gälla som en ansökan. Du behöver bara göra det en gång i varje sjukperiod. Om du förlänger din sjukskrivning med nya intyg i flera omgångar behöver du alltså inte lämna en ny bekräftelse för intyg.