Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för arbetssökande

Sjukpenning

25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för arbetssökande.

 

Om du inte kan söka eller ta ett arbete för att du är sjuk kan du få sjukpenning.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

  • inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete.
  • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det finns ett undantag från den här regeln. Om du slutade arbeta för mindre än 3 månader sedan kan du få sjukpenning även om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Men du får ingen sjukpenning för de första 14 dagarna.
  • är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om ditt senaste arbete var här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Om du har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen kan inte få sjukpenning för samma tid som du får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Däremot kan du ha rätt att behålla ditt aktivitetsstöd, din utvecklingsersättning eller din etableringsersättning även när du blir sjuk, om du sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Mer information finns på sidorna för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Om du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Om du får etableringsersättning

Om Arbetsförmedlingen avbryter ditt program för att du har varit sjuk i mer än 30 dagar och du vill ansöka om sjukpenning så ska du sjukanmäla dig till och ansöka hos Försäkringskassan. Du behöver också skicka in ett läkarintyg för sjukpenning med uppgifter om din sjukdom eller skada.

Hur mycket får jag?

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Hur ansöker jag som är arbetssökande om sjukpenning?

1. Sjukanmäl dig

Om du inte deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Sjukanmäl dig också till din arbetsgivare om du arbetar deltid.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök

När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor för att ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta vårdenheter kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född: 

  • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
  • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
  • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

 

  • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
  • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
  • Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.

 

 

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina sidor.

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du tillhör Stockholms landsting eller bor på Gotland är det inte säkert att du kan få ett elektroniskt intyg av din läkare.

 

 

Om du börjar söka jobb på deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor.    Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771-524 524 eller kontakta den som handlägger till ärende.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid kontaktar vi dig efter att du har fått din första utbetalning. Vi hjälper dig med allt som rör din sjukpenning. Hur ofta du har kontakt med oss beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar för att du som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning ska få stöd för att komma tillbaka i arbete.

Om du behöver arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från Arbetsförmedlingen kommer vi att boka ett möte med en arbetsförmedlare. Även andra kan delta i mötet, till exempel din arbetsgivare eller någon från vården. På mötet tar vi tillsammans reda på vad du behöver för att kunna arbeta. Utifrån vad vi kommer fram till gör vi tillsammans en planering där det framgår vilka aktiviteter du behöver, i vilken omfattning du ska delta i dem och hur och när planeringen ska följas upp.

De aktiviteter som kan bli aktuella är till exempel yrkesvägledning eller arbetsträning. Om du har en pågående medicinsk rehabilitering eller andra insatser, kan de fortsätta samtidigt som du deltar i dina aktiviteter.

När kan jag få arbetslivsinriktade insatser

Din arbetsförmåga ska vara nedsatt på grund av sjukdom och det ska finnas ett behov av att få arbetslivsinriktade insatser för att du ska kunna arbeta. Det är den som handlägger ditt ärende som gör den bedömningen, men det sker alltid i dialog med dig och andra berörda partner till exempel läkare och arbetsgivare.

Vilken ersättning kan jag få?

Om du ska delta i arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser, till exempel arbetsträning, kan du få rehabiliteringspenning istället för sjukpenning. Ersättningen är som lägst densamma som sjukpenningen.

Om du till en början inte klarar av att delta i en insats på en arbetsplats kan du först få vägledande, utredande och stödjande insatser från Arbetsförmedlingen. Du kan då få behålla din sjukpenning, samtidigt som du får stöd från Arbetsförmedlingen.

 

Vad händer om det finns risk för att jag inte kan få ersättning?

Om du riskerar att inte längre få sjukpenning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en försäkringsutredare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl tillatt du intekunde anmäla dig, till exempel att du är allvarligt sjuk.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan och ditt läkarintyg.

Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771-524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer vi att ta kontakt med dig.

Om du är helt eller delvis arbetslös och blev sjuk, tillfrisknade, men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du inget nytt karensavdrag.

Om det har gått fem kalenderdagar eller mer sedan du var sjuk förra gången så får du ett nytt karensavdrag.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. I SGI-guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

Starta SGI-guiden

Du kan få sjukpenning så länge du inte kan arbeta minst en fjärdedel på den vanliga arbetsmarknaden.

Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du blir frisk fortare eller slipper bli sjuk.

Förebyggande sjukpenning

Ja, du kan ansöka om 75, 50 eller 25 procents sjukpenning.

Om du ska vara sjukskriven i en annan omfattning, till exempel deltid istället för heltid, behöver du tala om det för oss. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor där du själv kan ändra omfattning på din sjukpenning.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. Om du reser till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver du inte göra något. Men om du åker till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ska du ansöka innan du reser för att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor eller på blankett:

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av oss direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med en handläggare som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg