Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du deltar i program hos Arbetsförmedlingen

Om du blir sjuk när du deltar i program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning så måste du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Tillfälliga regler med anledning av coronaviruset

Vissa regler för ersättningar från Försäkringskassan är tillfälligt ändrade med anledning av coronaviruset. Uppdatera dig därför om vad som gäller på den här sidan:

Coronaviruset – det här gäller

Kan jag få ersättning när jag är sjuk?

Du kan få ersättning när du är sjuk om du

  • inte kan delta i ditt program
  • har sjukanmält dig hos Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Anmäl frånvaro när du är sjuk (arbetsformedlingen.se)

Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än sju dagar måste du eller din läkare skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Berätta för din läkare att du deltar i ett program och att hen ska fylla i Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Om du är sjuk i mer än 30 dagar

Om du är sjuk i mer än 30 dagar kan Arbetsförmedlingen avbryta ditt program. Då kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Då behöver din läkare fylla i Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning.

Om du även jobbar vid sidan av ditt program

Om du både deltar i ett program och arbetar vid sidan av programmet och blir sjuk så gäller olika regler för den tiden du är frånvarande från programmet och från ditt arbete.

För den tid som du skulle ha arbetat så gäller samma regler för sjuklön och sjukpenning som för alla som jobbar vid sjukfrånvaro. Du kan läsa mer på sidan om sjukpenning för anställda eller kontakta din arbetsgivare.

Sjukpenning för anställda

Relaterade länkar

Aktuellt