Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för anställda

Sjukpenning för anställda

41 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för anställda.

 

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning.

De första två veckorna du är sjuk betalar oftast din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. För att få sjuklön krävs det att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det är din arbetsgivare som gör den bedömningen. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du är anställd utan rätt till sjuklön, kan du i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Om du inte vet om du har rätt till sjuklön så kontakta din arbetsgivare.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst
 • är försäkrad i Sverige.

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Vad händer om du blir sjuk?

2 minuter

Se filmen om hur sjukskrivningsprocessen fungerar.

Hur mycket får jag?

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag.

Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare..

Ersättningskollen

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren

Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Om du är deltidsarbetslös ska du också sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

2. Arbetsgivaren sjukanmäler dig till Försäkringskassan

När du varit sjuk i 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan se på Mina sidor om din arbetsgivare har sjukanmält dig.

3. Ansök på Mina sidor

När du blivit sjukanmäld av arbetsgivaren kan du ansöka om sjukpenning på Mina sidor.

4. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta regioner kan utfärda digitala intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på Mina intyg på 1177 Vårdguiden. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se)

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

5. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

1. Sjukanmäl dig

Om du inte har sjuklön ska du göra en sjukanmälan den första dagen du är sjuk.

De flesta som är anställda har sjuklön. Om du har sjuklön ska din arbetsgivare sjukanmäla dig. Kolla med din arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för dig.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du sjukanmält dig kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. I vissa fall behöver du skicka in läkarintyg från och med första dagen som du är sjuk. Då får du information om det från Försäkringskassan. De flesta regioner kan utfärda digitala intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på Mina intyg på 1177 Vårdguiden. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se)

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Vad händer om jag får avslag?

Om du får avslag på din ansökan om sjukpenning ska du gå tillbaka till ditt jobb. Om du därefter väljer att lämna din anställning, är det viktigt att du snarast skriver in dig på Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande. (Senast 25 dagar efter din sista dag med sjukpenning.) På så sätt kan du skydda din sjukpenninggrundande inkomst, din SGI. SGI ligger till grund för vilken ersättning du kan få från socialförsäkringen i framtiden exempelvis föräldrapenning, vab eller sjukpenning.

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina intyg på 1177 Vårdguiden.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se)

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

 

Om du börjar jobba deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut så ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter eller kontakta den som handlägger ditt ärende.

 

Kan jag få ersättning för arbetsresor?

Om du kan jobba trots att du är sjuk eller skadad, men inte kan resa till och från jobbet som du brukar, kan du få ersättning för de extra kostnader du får. Du kan till exempel ta taxi eller egen bil i stället för buss om du har svårt att gå.

Du kan få ersättning för arbetsresor om du

 • är sjuk eller skadad och har fått sjukpenning beviljad på heltid. Vi måste alltså först ta ställning till om du har rätt till sjukpenning, och sedan om du kan få ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenningen.
 • sjukdomen eller skadan gör att du inte kan ta dig till jobbet på vanligt sätt.

Hur ansöker jag?

Om du redan har ansökt om sjukpenning kan du ringa till oss. Om du inte har ansökt om sjukpenning kan du läsa mer om hur du går till väga under rubriken hur ansöker jag och skriver i din ansökan om att du vill ansöka om ersättning för resor till och från arbetet.

När du ringer till oss behöver du svara på några frågor:

 • Hur mycket du normalt betalar för dina resor till och från jobbet.
 • Din hemadress och adress till arbetsplatsen.
 • Avstånd mellan hemmet och jobbet.
 • Hur mycket det kostar dig att resa till jobbet på annat sätt än normalt.

Hur gör jag för att få ersättningen utbetald?

Ersättningen betalas ut i efterhand. Först måste du skicka in dina kvitton och en försäkran om ersättning för arbetsresor som finns på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor

Ladda ner blanketten Försäkran för arbetsresor (7373) och skicka den i samma kuvert som kvittona. Då måste ditt personnummer finnas på varje bilaga.

Försäkran för arbetsresor (7373)pdf öppnas i nytt fönster

Hur mycket får jag?

Försäkringskassan ersätter det billigaste möjliga alternativet. Det innebär till exempel att om du normalt åker med kollektivtrafik men under sjukdomstiden måste köra bil, kan du få ersättning för mellanskillnaden mellan kostnaden för bilresorna och kostnaden för kollektivresorna.

Hur länge kan jag få ersättning?

Ersättningen är bara tänkt att betalas ut under en begränsad tid när du är tillfälligt förhindrad att resa till arbetet på vanligt sätt.

 

Vad händer om jag blir sjuk igen?

Om du först har varit sjuk i 14 dagar eller mer och sedan blir sjuk igen inom fem dagar, ska du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Det gör du den första dagen du är sjuk. Det gäller oavsett om du får samma sjukdom eller något annat. Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen i den nya sjukperioden.

Om det gjordes ett helt karensavdrag första gången du var sjuk så görs inget nytt karensavdrag. Gjordes inte ett helt avdrag så kommer det som återstår av karensen dras av. Har det gått fler än fem kalenderdagar så görs alltid ett nytt karensavdrag.

Vad händer om jag är sjuk länge?

Om du är sjuk en längre tid får du en egen handläggare. Hen hjälper dig med allt som rör din sjukpenning, som till exempel att planera för hur du ska komma tillbaka till jobbet.

Om du behöver stöd för att komma tillbaka till jobbet så ska din arbetsgivare hjälpa dig. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter, antingen tillfälligt eller permanent.

Om du behöver mer stöd kan du få rehabilitering på din arbetsplats. Det kan till exempel vara att du tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka din arbetsförmåga. Under den tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

Försäkringskassan ska bedöma din arbetsförmåga och inte din sjukdom. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Du har också rätt att söka ett annat arbete med bibehållen sjukpenning. Försäkringskassan kan då erbjuda dig ett möte med Arbetsförmedlingen där du kan få mer information om hur du ska gå till väga. Möjligheten finns fram till dag 180 i din sjukskrivningsperiod.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, vilket kan innebära att du inte längre får sjukpenning.

Du som har haft sjukpenning i 364 dagar behöver ansöka på nytt för att fortsätta få sjukpenning. Det finns två nivåer du kan ansöka om; sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning på normalnivå. Nivån bestäms utifrån din sjukdom enligt kriterier från Socialstyrelsen. Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker.

Sjukpenning på fortsättningsnivå är cirka 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) medan sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent. Sjukpenning på normalnivå har du rätt till om du har en allvarlig sjukdom. Vad som i detta sammanhang räknas som allvarlig sjukdom finns beskrivet i Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom. Kriterierna finns på Socialstyrelsens webbplats.

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se)

 

Om du på grund av din sjukdom inte kan gå tillbaka till ditt jobb, kan vi hjälpa dig att få rehabilitering från Arbetsförmedlingen. Du kan till exempel få yrkesvägledning eller arbetsträning. Under den tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

 

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta men du inte kan gå tillbaka till ditt nuvarande jobb, så erbjuder vi dig ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan och en från Arbetsförmedlingen. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg tillbaka till arbetslivet.

Från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

 

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Be din arbetsgivare att sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att sjukanmäla dig om du är sjuk mer än 14 dagar.

Om du sjukanmäler dig till Försäkringskassan måste vi kontakta din arbetsgivare och utreda din sjukanmälan, vilket gör att handläggningen tar längre tid.

Logga in på Mina sidor för att se om det finns en anmälan från din arbetsgivare.


Om din arbetsgivare bedömer att du inte har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjukpenning från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Till exempel om din arbetsgivare tycker att det finns arbetsuppgifter du kan klara av fast du är sjuk.

Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Om din arbetsgivare bedömer att du kan klara av ett annat arbete eller andra arbetsuppgifter trots din sjukdom, kan arbetsgivaren neka dig sjuklön. Om du och din arbetsgivare inte är överens, kan du ansöka om sjuklönegaranti från Försäkringskassan istället. Vi gör en bedömning av din arbetsförmåga. När du ansöker behöver vi ett läkarintyg från dig där det framgår hur sjukdomen påverkar dig.

Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Ja i vissa fall.

Om du är sjuk ofta

Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12-månadersperiod slipper du karensavdraget. Det kallas för allmänt högriskskydd. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd.

Om du på förhand tror att du kommer vara sjuk mycket

Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du tror att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan du slippa karensavdrag och få sjuklön redan från första sjukdagen.

Du kan få särskilt högriskskydd om du:

 • har en sjukdom och det är troligt att du kommer att vara sjuk ofta och behöver vara borta från arbetet minst 10 gånger om året.
 • ska donera organ, eller utredas inför det.

Särskilt högriskskydd

Om du blir sjuk igen och det inte har gått fem dagar sedan ditt tidigare sjukfall ska du anmäla det till Försäkringskassan.
Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen.

Om det gjordes ett helt karensavdrag första gången du var sjuk så görs inget nytt karensavdrag. Gjordes inte ett helt avdrag så kommer det som återstår av karensen dras av. Har det gått fler än fem kalenderdagar så görs alltid ett nytt karensavdrag.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. I SGI-guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

Starta SGI-guiden

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här, men det finns några undantag från regeln. Ring till kundcenter 0771-524-524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Du kan anmäla ändrad inkomst genom att fylla i och skicka in den här blanketten:

5157 Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende - anställd (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ja. Om din arbetsgivare betalat sjuklön för dig de första två veckorna och du fortfarande är sjuk kan du få sjukpenning. Om du inte har rätt till sjuklön från din arbetsgivare kan du få sjukpenning även under de första två veckorna som du är sjuk.

Om du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna gå tillbaka till ditt arbete, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom, kan du ha möjlighet att söka arbete samtidigt som du är sjukskriven. Det gäller tills du varit sjukskriven i 180 dagar.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata alltid med oss innan du söker nytt arbete. Vi kan ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka jobb.

Ja, huvudregeln är att du minskar varje ordinarie arbetspass med den omfattning du är sjukskriven. Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta oss om du behöver jobba på ett annat sätt.

Exempel:
Det innebär att om du normalt arbetar måndag till fredag så kan du till exempel vid deltidssjukskrivning inte välja att arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.


Ja, om du fortfarande har ett fast arbete.

Om din anställning tar slut eller om du av någon annan anledning inte längre har en anställning ska du ringa till den som handlägger ditt ärende, till kundcenter på 0771-524 524 och berätta det. Då ändrar vi så att du får rätt sjukpenning.

Om du inte har någon anställning kan du högst få 543 kronor per dag.

Din arbetsgivare har ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter under en tid eller permanent.

Om du vill att Försäkringskassan ska vara med på ett möte med din arbetsgivare ska du ringa oss.

Du kan ta kontakt med oss om du har frågor om din sjukskrivning. Vi ansvarar även för att se till att ditt behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ses över och att de åtgärder som behövs för att du ska kunna återgå i arbete genomförs så snart som möjligt.

Ja, det finns möjlighet att byta handläggare om du inte är nöjd. Prata i första hand med din nuvarande handläggare så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du kontakta hens närmaste chef.

Om du inte vet vem som du ska kontakta kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524.

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av oss direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med en handläggare som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg