Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Särskilt högriskskydd för dig med aktiebolag

Särskilt högriskskydd

6 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om särskilt högriskskydd.

 

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen. 

Har jag rätt till särskilt högriskskydd?

Du omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller
  • sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

Du måste också vara försäkrad i Sverige.

Hur ansöker jag?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Kontakta din läkare och få ett läkarutlåtande som beskriver varför du kommer att vara sjuk ofta eller länge.

2. Fyll i ansökningsblanketten

Du ansöker på den här blanketten och din arbetsgivare ska fylla i vilka sjukperioder som du har haft.

7465 Ansökan om särskilt högriskskydd (87 kB)pdf öppnas i nytt fönster

3. Skicka in ansökningsblanketten och läkarutlåtandet

Du skickar in din ansökan till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Du får ett beslut

Från att din ansökan och ditt läkarutlåtande kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Beslutet gäller tidigast från och med den månad när ansökan gjordes.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Du som är anställd anmäler som vanligt hos din arbetsgivare när du blir sjuk. Du får ersättning från din arbetsgivare som i sin tur får ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan.

Du som är arbetslös eller egen företagare anmäler som vanligt till Försäkringskassan när du blir sjuk så att vi kan betala ut sjukpenning till dig.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Om du har en eller sju dagars karens så omfattas du som är egen företagare av det särskilda högriskskyddet. Det innebär att Försäkringskassan kan betala sjukpenning till dig för dina karensdagar.

Din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader utan att du behöver intyga att det är troligt att du kommer att vara sjuk framöver. För dig som har fått aktivitetsersättning under det senaste året gäller beslutet om särskilt högriskskydd månaden efter den månad som det är fattat.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Om du behöver vara borta från arbetet för förberedelser och ingrepp i samband med donation av organ eller vävnader kan du ha rätt till särskilt högriskskydd.