Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sick

Employee

Information on sickness benefit, changing scope, ending sickness benefit, reporting sickness, occupational injury, preventive sickness benefit, benefit for care of closely related persons and disease carrier allowance for employed individuals, including those who e.g. work part time, as a substitute worker or are employed without sick pay.

Job seeker

Information on sickness benefit, changing scope, ending sickness benefit, reporting sickness, occupational injury, preventive sickness benefit, benefit for care of closely related persons and disease carrier allowance for job seekers.

Limited company

Information on sickness benefit, changing scope, ending sickness benefit, reporting sickness, benefit for care of closely related persons, occupational injury, preventive sickness benefit and disease carrier allowance if you own a limited company.

Sole proprietorship

Information on sickness benefit, changing scope, ending sickness benefit, reporting sickness, occupational injury, benefit for care of closely related persons, and disease carrier allowance for individuals with a sole proprietorship.

Parental leave

Information on what to do if you get sick during your parental leave.

Students

Information on sickness benefit and compensation for an occupational injury for students.

Sick at least 1 year

Information on activity compensation, sickness compensation and housing supplement if you have been sick for at least 1 year.

Om du har skadat dig i arbetet

Information om livränta och ersättning för kostnader för dig som har fått en arbetsskada.

Om du rest utomlands och blivit akut sjuk

Här kan du beställa EU-kort och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård.

Om du skadat dig under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret

Information om personskadeskydd för dig som fått en personskada under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret.

If you were injured while a detainee

Information on personal injury protection for individuals who were injured while a detainee.