Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sifo-undersökning om handikappersättning och vårdbidrag

Med start den 14 maj genomför Sifo en undersökning om vårdbidrag och handikappersättning. Undersökningen sker på uppdrag av Försäkringskassan och syftar till att förstå hur du som mottagare tycker att försäkringen fungerar.

Så här går undersökningen till

Vi skickar ett informationsbrev om undersökningen till cirka 3 000 personer som idag har antingen vårdbidrag eller handikappersättning. Om du har fått ett brev från Försäkringskassan och Sifo ber vi dig att delta i undersökningen. Du kommer då att bli uppringd av Sifo för en telefonintervju som beräknas ta 5-6 minuter. Vill du hellre svara på undersökningen via ett webbformulär hittar du inloggningsuppgifter i brevet.

Undersökningen är anonym

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen men vi uppskattar verkligen din medverkan. Ditt deltagande i undersökningen kommer inte på något sätt att påverka din rätt till framtida ersättning från Försäkringskassan och dina svar i enkäten kommer att hanteras helt konfidentiellt av Sifo. Det innebär att ingen på Försäkringskassan eller någon annan utomstående kan se vad just du har svarat. Dina uppgifter skyddas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om den officiella statistiken (2001:99). Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.

Har du frågor om undersökningen vänder du dig till Sifos kontaktperson. Du hittar kontaktuppgifterna längst ned i brevet som du fått hem.