Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så kan du påverkas av brexit

Ingen vet ännu vad som kommer att gälla efter att Storbritannien lämnar EU. Därför kan vi inte ge någon detaljerad information om hur olika ersättningar från Försäkringskassan kommer att påverkas.

Det finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som fortfarande inte godkänts av brittiska parlamentet. Skulle det inte finnas något utträdesavtal när Storbritannien lämnar EU, finns beredskap i form av förslag på lagstiftning både inom EU och i Sverige för att mildra konsekvenserna av brexit. Lagstiftningen kommer i så fall gälla vissa områden under en begränsad tid.

På den här sidan kan du läsa om hur brexit skulle kunna påverka de ersättningar du får från Försäkringskassan. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt när vi har mer information.

Om du åker till Storbritannien som turist eller i arbetet efter utträdet, kan det vara så att det europeiska sjukförsäkringskortet inte gäller längre. Kortet kommer nämligen bara gälla om EU och Storbritannien kommer överens om utträdesavtalet. Om kortet inte gäller kan du behöva betala hela kostnaden själv om du behöver söka vård på resan.

Sverige har ett avtal med Storbritannien som ger rätt till nödvändig vård till samma patientavgift som personer som är bosatta i Storbritannien, men det är inte klart än om avtalet kommer gälla efter brexit. Om avtalet gäller kan du behöva visa upp ditt pass för att få vård till den kostnad som avtalet säger.

Utifrån att du kan komma att behöva betala hela kostnaden själv är det bra om du ser se över ditt privata försäkringsskydd.

Har du sjukpenning eller ersättning för vab från Försäkringskassan och planerar en resa till Storbritannien efter utträdet? I så fall är det viktigt att du i god tid före resan ringer till oss och ansöker om ett så kallat medgivande för att få behålla ersättningen under tiden du är i Storbritannien eftersom du kommer behöva ett sådant medgivande om det inte blir något utträdesavtal.

Mer information för dig som planerar att resa utomlands finns på regeringens hemsida:

Förberedelser inför resan (regeringen.se)

 

Om du planerar vård i Storbritannien efter utträdet kan du inte få den bekostad av Försäkringskassan om det inte blir något utträdesavtal.

 

För att kunna få eventuella ersättningar från Försäkringskassan som baseras på att du tidigare arbetat eller bott i Storbritannien, behöver du ha intyg på att du har arbetat eller bott där. Det du behöver göra är att ta kontakt med brittiska myndigheter och be om ett intyg som styrker dina brittiska försäkringsperioder.

Mer information om hur du ansöker om ett brittiskt intyg finns här:

Get a statement of your National Insurance contributions (gov.uk)

 

Din uppehållsrätt i Sverige upphör när Storbritannien lämnar EU. Det finns dock förslag på lagstiftning som syftar till att du som är brittisk medborgare inte ska behöva ansöka om uppehållstillstånd direkt efter brexit.

Det är Migrationsverket som har hand om beslut om uppehållsrätt och uppehålls- och arbetstillstånd. Det finns information på Migrationsverkets webbplats om som kan komma att gälla för dig.

Brexit (migrationsverket.se)

 

Det finns lagförslag på att vissa ersättningar kan fortsätta betalas ut även om det inte blir något utträdesavtal. Detta gäller även för dig som har barn som bor i Storbritannien och som du får ersättning från Försäkringskassan för. Exakt vad det kommer innebära för olika ersättningar vet vi inte än. Men vi kommer att uppdatera sidan med mer information så fort som vi vet mer.

Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning, så påverkas den inkomstrelaterade ersättningen inte av brexit. Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning så kan den däremot göra det. Men det finns ett förslag på lagstiftning som innebär att du får behålla garantiersättningen även om du bor i Storbritannien.

 

Om du får en ersättning som du inte längre har rätt till efter brexit, kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. Om du upptäcker att du har fått för mycket pengar kan du anmäla det på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa Försäkringskassan på 0771-524 524. Om du ringer från Storbritannien är numret +46 771 524 524.

 

På regeringens webbplats kan du läsa om hur arbetet för att förbereda utträdet framskrider.

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs? (regeringen.se)