Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så kan du påverkas av brexit

Det finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som behöver godkännas av båda parter innan det kan bli gällande.

Utträdesavtalet innebär att EU:s regelverk kommer att fortsätta gälla för Storbritannien under en övergångsperiod efter att landet lämnar EU. För närvarande löper övergångsperioden till och med den 31 december 2020.

Under övergångsperioden kommer socialförsäkringen i princip att fungera som tidigare. Det innebär bland annat att de ersättningar som Försäkringskassan betalar ut inte kommer att påverkas.

Skulle det inte finnas något utträdesavtal när Storbritannien lämnar EU, finns reglering både inom EU och i Sverige för att mildra konsekvenserna av brexit.

Om du åker till Storbritannien som turist eller i arbetet efter utträdet, kan det vara så att det europeiska sjukförsäkringskortet inte gäller längre. Kortet kommer nämligen bara gälla om EU och Storbritannien kommer överens om utträdesavtalet. Om kortet inte gäller kan du behöva betala hela kostnaden själv om du behöver söka vård på resan. Det är bra om du ser över ditt privata försäkringsskydd.

Har du sjukpenning eller ersättning för vab från Försäkringskassan och planerar en resa till Storbritannien efter utträdet? I så fall är det viktigt att du i god tid före resan ringer till oss och ansöker om ett så kallat medgivande för att få behålla ersättningen under tiden du är i Storbritannien eftersom du kommer att behöva ett sådant medgivande om det inte blir något utträdesavtal.

Mer information för dig som planerar att resa utomlands finns på regeringens hemsida:

Förberedelser inför resan (regeringen.se)

 

Om du planerar vård i Storbritannien efter utträdet kan du inte få den bekostad av Försäkringskassan om det inte blir något utträdesavtal.

 

För att kunna få eventuella ersättningar från Försäkringskassan som baseras på att du tidigare arbetat eller bott i Storbritannien, behöver du ha intyg på att du har arbetat eller bott där. Det du behöver göra är att ta kontakt med brittiska myndigheter och be om ett intyg som styrker dina brittiska försäkringsperioder.

Mer information om hur du ansöker om ett brittiskt intyg finns här:

Get a statement of your National Insurance contributions (gov.uk)

 

Din uppehållsrätt i Sverige upphör när Storbritannien lämnar EU. Det finns dock lagstiftning som under en begränsad tid ger undantag från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd för dig som är brittisk medborgare.

Det är Migrationsverket som har hand om beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. Det finns information på Migrationsverkets webbplats om vad som kan komma att gälla för dig.

Brexit (migrationsverket.se)

 

Tillfällig lagstiftning innebär att vissa ersättningar kan fortsätta betalas ut även om det inte blir något utträdesavtal. Detta gäller även för dig som har barn som bor i Storbritannien och som du får ersättning från Försäkringskassan för. Kontakta Försäkringskassan för att få besked om vad som gäller för dig.

 

Om du får en ersättning som du inte längre har rätt till efter brexit, kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Det gäller oavsett om det är vi eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen. Om du upptäcker att du har fått för mycket pengar kan du anmäla det på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa Försäkringskassan på 0771-524 524. Om du ringer från Storbritannien är numret +46 771 524 524.

 

På regeringens webbplats kan du läsa om hur arbetet för att förbereda utträdet framskrider.

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs? (regeringen.se)

Relaterade länkar

Fördjupad information