Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Om du eller ditt barn blir sjuk under semestern

Om du eller ditt barn blir sjuk under semestern gäller olika regler beroende på om du semestrar i Sverige eller något annat land.

Du som är på semester i Sverige eller i ett EU/EES-land

Om du blir sjuk under din semester i Sverige eller ett annat EU/EES-land är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Du som är på semester utanför EU/ESS

Om du insjuknar när du är på semester i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige. Om du redan har sjukpenning och ska på semester i länder utanför EU/ESS måste att du ha ett medgivande från Försäkringskassan om att du har rätt att behålla din sjukpenning under din utlandsvistelse.

I vårt kundforum finns frågor och svar om sjukpenning under semestern

Vård av barn (vab) under semestern

Om ditt barn blir sjuk under den tid du har semester kan du vabba. Din arbetsgivare måste godkänna att du vabbar och ska i så fall ändra din semester till VAB. Du kan bara vabba om du semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land.

Du som studerar utomlands

Om du studerar utomlands och blir sjuk gäller olika regler beroende på vilket land du studerar i.

Studera utomlandsKom ihåg att kontakta CSN om du studerar med studiemedel och blir sjuk.

CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Beställ EU-kortet

Ha alltid med dig ditt EU-kort om du är på semester i ett land inom EU/EES eller Schweiz. Alla i familjen behöver var sitt EU-kort. EU-kortet ger rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz.

Order the European Health Insurance Card (in Swedish)

Om du ska resa utomlands

Resa utomlands