Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

3 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz.

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land utanför EU/EES och Schweiz.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan om du börjar arbeta i ett annat land eftersom det kan påverka din rätt att vara försäkrad i Sverige. När du har anmält ditt utlandsarbete till oss hjälper vi dig så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig. Du anmäler på Mina sidor.

Du ska anmäla på blankett 6220 om du är utsänd eller ska arbeta i flera länder och behöver ett intyg.

6220 Begär intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Du ska även kontakta Skatteverket och meddela att du flyttar.

Vad händer när jag har anmält? 

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land.  Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk.

Försäkrad i Sverige

Du som ska arbeta utanför EU/EES och Schweiz kan oftast inte vara försäkrad i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan. Om du fortfarande anses bosatt i Sverige under din utlandsvistelse kan du dock ha rätt till vissa förmåner som grundar sig på bosättning.

Du som är utsänd av en arbetsgivare i Sverige, och ska arbeta utomlands längst ett år, ska oftast vara försäkrad i Sverige. Du som är statligt utsänd eller biståndsarbetare ska oftast vara försäkrad i Sverige, oavsett hur länge du arbetar utomlands.

Du som är utsänd av en arbetsgivare för en längre tid än ett år, och inte är statligt anställd eller biståndsarbetare ska oftast inte vara försäkrad i Sverige, oavsett hur länge du arbetar utomlands.

Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder och avtalens regler skiljer sig från varandra. Det kan gälla olika saker till exempel pensionsförmåner, rätten till sjukvård, barnbidrag, föräldrapenning eller sjukpenning. Ring Kundcenter på 0771-524 524 så hjälper vi dig med vad som gäller i just din situation.

Sverige har avtal med de här länderna:

 • Algeriet
 • Australien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA.

Vanliga frågor

Om du har en enskild firma, kommanditbolag eller ett handelsbolag och ska bedriva verksamhet i något av länderna som Sverige avtal om social trygghet med ska du kontakta Försäkringskassan på 0771-524 524 för att ta reda på vad som gäller.

Om du har ett företag och ska bedriva verksamhet i ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med, kan du fortsätta vara försäkrad för arbete i Sverige. Det gäller om ditt företag har sitt fasta driftställe i här. Ditt företag har ett fast driftställe i Sverige om de bedriver affärsverksamhet helt eller delvis från en stadigvarande plats här. För att fortsätta att vara försäkrad i Sverige ska arbetet utomlands ha koppling till arbetet vid det fasta driftstället i Sverige.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och reglerna om utsändning för anställda gäller även för dig.

Du som är utsänd och anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation kan tillsammans med dina familjemedlemmar fortsätta vara försäkrade i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan.

Du kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige om

 • organisationen uppfyller de krav som finns
 • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
 • du som sänds ut har bott i Sverige före utsändningen
 • du sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz.