Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

Arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz

3 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta utanför EU/EES eller i Schweiz.

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som ska arbeta i ett land utanför EU/EES och Schweiz. Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar permanent till ett annat land för att arbeta.

Reglerna om vad som gäller beror på vilket land du ska arbeta i. Sverige har avtal om social trygghet med vissa länder. Om du arbetar på distans räknas arbetet oftast vara utfört i det land där du fysiskt befinner dig, även om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren är i ett annat land.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan om du börjar arbeta i ett annat land eftersom det kan påverka din rätt att vara försäkrad i Sverige. Du anmäler på Mina sidor.


Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk.

Försäkrad i Sverige

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Sverige har avtal om social trygghet med vissa länder. Om du ska arbeta i något av de länderna kan det vara bra att veta vad Sveriges avtal med det landet innebär. För att avtalet ska gälla för dig behöver du nästan alltid vara medborgare i avtalslandet, Sverige eller ett annat land inom EU.

Avtalen kan gälla olika saker, till exempel barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning eller pension. Reglerna om vilket land du är försäkrad i styr bara de ersättningar som ingår i respektive avtal. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

Om du tillfälligt ska arbeta i ett avtalsland, så behöver du i vissa fall ett intyg. Det gäller till exempel om du är utsänd av en svensk arbetsgivare. Att vara utsänd innebär att du har kvar din svenska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i det andra landet för din arbetsgivare. Du ansöker om intyget med den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)

 

Länder som Sverige har avtal med

Läs mer under respektive land om vad som gäller för dig. Du hittar avtalen i sin helhet på sidan
Lagar och regler

Mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina gäller avtalet som tidigare tecknats med Jugoslavien. Avtalet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Jugoslavien är försäkrad för de bosättningsbaserade ersättningar som ingår i avtalet i det land där du är bosatt. För de arbetsbaserade ersättningar som ingår i avtalet är du försäkrad i det land där du arbetar. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men förlängning kan vara möjlig. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser för medföljande familjemedlemmar om vilket land de är försäkrade i. De kan dock ha rätt till sjukvårdsförmåner enligt avtalet.

 

 

Avtalet med Chile gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, arbetsskadeförsäkring, garantipensioner och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Chile är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land som du arbetar i, oavsett vilket land du är bosatt i. Utsändning kan enligt avtalet vara högst tolv månader, men kan förlängas i ytterligare tolv månader om arbetet förlängs på grund av oförutsebara omständigheter. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Dina medföljande familjemedlemmar som inte själva arbetar anses bosatta i samma land som du är försäkrad i.

 

Avtalet med Filippinerna gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepension, efterlevandestöd och arbetsskadeförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Filippinerna är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men kan förlängas i ytterligare 24 månader. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställd i Filippinerna i svensk statlig tjänst ska du enligt avtalet tillhöra filippinsk försäkring, och omvänt. Är du anställd som resande personal för arbete på flygplan i internationell trafik ska du vara försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Medföljande familjemedlemmar till en utsänd person eller till en statligt anställd person och som inte själva arbetar ska vara försäkrade i samma land som arbetstagaren.

 

 

Avtalet med Indien gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Du som omfattas av avtalet med Indien är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men kan förlängas ytterligare 24 månader. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Är du anställd som resande personal för arbete på flygplan i internationell trafik ska du vara försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Medföljande familjemedlemmar till en utsänd person eller till en statligt anställd person ska vara försäkrade i samma land som arbetstagaren.

 

 

Avtalet med Israel gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Israel är försäkrad för de bosättningsbaserade ersättningar som ingår i avtalet i det land där du är bosatt. För de arbetsbaserade ersättningar som ingår i avtalet är du försäkrad i det land där du arbetar. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 36 månader. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland, med vissa undantag.

Dina medföljande familjemedlemmar är försäkrade i samma land som du.

 

 

Avtalet med Kanada gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner, inkomstgrundande ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn.

Du som omfattas av avtalet med Kanada är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Kanada och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska vara försäkrad i det land där du bor.

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 60 månader. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställd i Kanada i svensk statlig tjänst ska du enligt avtalet tillhöra kanadensisk försäkring, och omvänt. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket land som medföljande familjemedlemmar är försäkrade i.

 

Avtalet med Kap Verde gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Kap Verde är försäkrad för de bosättningsbaserade ersättningar som ingår i avtalet i det land där du är bosatt. För de arbetsbaserade ersättningar som ingår i avtalet är du försäkrad i det land där du arbetar. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 12 månader. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Dina medföljande familjemedlemmar är försäkrade i samma land som dig.

 

 

Avtalet med Marocko gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Marocko är försäkrad för de bosättningsbaserade ersättningar som ingår i avtalet i det land där du är bosatt. För de arbetsbaserade ersättningar som ingår i avtalet är du försäkrad i det land där du arbetar. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 36 månader, men kan förlängas. Detsamma gäller för statligt anställda.

Om du är anställd som resande personal vid järnvägstrafik, vägtrafik eller flyglinjer med arbete i båda länderna är du försäkrad i det land där företaget har sitt säte. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket land medföljande familjemedlemmar är försäkrade i.

 

 

Avtalet med Québec gäller tilläggspension, arbetsskadeförsäkring och sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Québec är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Québec och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du vara försäkrad i det land där du bor.

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men kan förlängas. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Är du lokalt anställd i Québec i svensk statlig tjänst ska du enligt avtalet tillhöra Québecs försäkring, och omvänt. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser i avtalet om vilket land medföljande familjemedlemmar är försäkrade i.

 

 

Mellan Sverige och Serbien gäller avtalet som tidigare tecknats med Jugoslavien. Avtalet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipension och inkomstgrundad ålderspension, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Jugoslavien är försäkrad för de bosättningsbaserade ersättningar som ingår i avtalet i det land där du är bosatt. För de arbetsbaserade ersättningar som ingår i avtalet är du försäkrad i det land där du arbetar. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men förlängning kan vara möjlig. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i fartygets flaggland.

Det finns inga bestämmelser för medföljande familjemedlemmar om vilket land de är försäkrade i. De kan dock ha rätt till sjukvårdsförmåner enligt avtalet.

 

Avtalet med Sydkorea gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundande ålderspensioner och garantipensioner.

Du som omfattas av avtalet med Sydkorea är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller Sydkorea och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du vara försäkrad i det land där du bor.

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 24 månader, men kan förlängas med 36 månader. För utsänd statsanställd personal finns ingen tidsbegränsning. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i det landet där du bor.

Medföljande make och barn som är under 18 år till en utsänd person eller till en statligt anställd person ska vara försäkrad i samma land som arbetstagaren.

 

 

Avtalet med Turkiet gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeförsäkring, garantipensioner och inkomstgrundade ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt arbetslöshetsförsäkring.

Du som omfattas av avtalet med Turkiet är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Om du inte arbetar är du försäkrad i det land där du bor.

Utsändning kan enligt avtalet vara högst 12 månader, men kan förlängas med ytterligare 12 månader. Detsamma gäller statligt anställd personal. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i det landet där du bor.

Du som är utsänd, arbetar på fartyg eller är resande personal ska, tillsammans med dina medföljande familjemedlemmar, anses som bosatt i det landet där du är försäkrad.

 

 

Avtalet med USA gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, inkomstgrundande ålderspensioner, garantipensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn.

Du som omfattas av avtalet med USA är försäkrad för de ersättningar som ingår i avtalet i det land där du arbetar. Om du är egenföretagare och är bosatt i Sverige eller USA och för ditt företags räkning arbetar i båda länderna ska du vara försäkrad i det land där du bor.

Utsändning enligt avtalet kan vara högst 60 månader. Statlig utsändning har ingen tidsbegränsning. Om du är anställd vid flyglinjer och arbetar i båda länderna ska du vara försäkrad i det landet där du bor. Om du är anställd på fartyg är du försäkrad i det landet där du bor.

 

Du som ska arbeta utanför EU/EES och Schweiz kan oftast inte vara försäkrad i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan. Om du fortfarande anses bosatt i Sverige under din utlandsvistelse kan du dock ha rätt till vissa ersättningar som grundar sig på bosättning. På sidan Försäkrad i Sverige hittar du vilka ersättningar som är bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Du som är utsänd av en arbetsgivare i Sverige, och ska arbeta utomlands som längst ett år, ska oftast vara försäkrad i Sverige. Att vara utsänd innebär att du har kvar din svenska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i det andra landet för din arbetsgivare. Du som är statligt utsänd ska oftast vara försäkrad i Sverige, oavsett hur länge du arbetar utomlands. Är du biståndsarbetare ska du också oftast vara försäkrad i Sverige, om du ska arbeta utomlands som längst fem år.

Du som är utsänd av en arbetsgivare för en längre tid än ett år, och inte är statligt anställd eller biståndsarbetare ska oftast inte vara försäkrad i Sverige.

 

Vanliga frågor

Om du har en enskild firma, kommanditbolag eller ett handelsbolag och ska bedriva verksamhet i något av länderna som Sverige har avtal om social trygghet med ska du kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för dig.

Om du har ett företag och ska bedriva verksamhet i ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med, kan du fortsätta vara försäkrad för arbete i Sverige. Det gäller om ditt företag har sitt fasta driftställe här. Ditt företag har ett fast driftställe i Sverige om det bedriver affärsverksamhet helt eller delvis från en stadigvarande plats här. För att fortsätta att vara försäkrad i Sverige ska arbetet utomlands vara tillfälligt och ha koppling till arbetet vid det fasta driftstället i Sverige.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och reglerna om utsändning för anställda gäller även för dig.

Om du är utsänd till ett land som Sverige har avtal med gäller reglerna om utsändning för det landet, se under respektive land. Det gäller dock bara för de ersättningar som ingår i avtalet. För andra ersättningar gäller samma regler som för länder som Sverige inte har avtal om social trygghet med.

Du som är utsänd till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med och är anställd av ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell biståndsorganisation, kan tillsammans med dina familjemedlemmar fortsätta vara försäkrade i Sverige och få ersättning från Försäkringskassan.

Du kan fortsätta att vara försäkrad i Sverige om

  • du sänds ut till ett land utanför EU/EES eller Schweiz
  • du som sänds ut har bott i Sverige en tid innan och i direkt anslutning till utsändningen
  • utlandsvistelsen förväntas vara längst fem år
  • organisationen uppfyller de krav som finns.

Det beror på vilket land du är utsänd till, hur länge du ska vara utsänd och vilken arbetsgivare du har. Förutsättningarna gäller inte om din partner också arbetar i det andra landet.

Om du är utsänd till ett land som Sverige inte har avtal om social trygghet med kan dina familjemedlemmar anses fortsatt bosatta i Sverige om ni ska vara utomlands kortare tid än ett år, eller om du är statligt utsänd eller biståndsarbetare.

Om du är utsänd till ett land som Sverige har avtal om social trygghet med beror det på vad som står i det avtalet. Se mer information under rubriken för respektive land.

Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med myndigheten i det andra landet. Det gäller länder som Sverige har avtal om social trygghet med.

Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land som du vill vara försäkrad i. Vill du vara försäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.