Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Pension

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen

Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för följande förmåner:

  • Ålderspension,
  • Efterlevandepension
  • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan).
  • Särskilt bostadstillägg för pensionärer
  • Äldreförsörjningsstöd
  • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
  • Särskilt pensionstillägg

Har du en av dessa förmåner är det Pensionsmyndigheten du ska vända dig till. Du ska också vända dig dit om du har frågor om din utbetalning eller om du söker övrig information om din pension. 

Kontakta Pensionsmyndigheten

Du kan besöka Pensionsmyndighetens webbplats eller ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776
 

Besök Pensionsmyndighetens webbplats (pensionsmyndigheten.se öppnas i nytt fönster