Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

På väg mot jämställt uttag av föräldrapenning

25 oktober presenteras den nya officiella statistiken gällande föräldrapenninguttag för kvinnor och män. Statistiken visar en fortsatt utveckling mot ett mer jämställt uttag, som påskyndas av de reserverade månaderna.

Utvecklingen går vidare mot ett jämställt nyttjande i ökande takt. Ett mer jämställt uttag närmas genom ett minskat uttag av föräldradagar av kvinnor och ett ökat uttag bland män.

– I en analys från Försäkringskassan i maj konstaterades att den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen har bidragit till ett mer jämställt uttag. Detta får vi återigen bekräftat i den nya statistiken, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Syftet med föräldraförsäkringen är sedan införandet 1974 att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete med familjeliv. Ett politiskt mål har länge varit att föräldrar ska dela mer jämställt på uttaget. För att öka pappors uttag har reserverade dagar införts: den första reserverade månaden infördes 1995, den andra reserverade månaden infördes 2002 och den tredje reserverade månaden infördes 2016.

Resultaten i korthet

  • Det totala ackumulerade uttaget av antalet dagar före barnet nått 2,5 år minskar med cirka 6 dagar per barn från cirka 352 dagar för barn födda år 2015 till knappt 346 dagar för barn födda år 2016.
  • Det är den största minskningen för en årskull barn från ett år till ett annat under 2000 talet.
  • Det minskade totala uttaget vid tidig ålder är en trend som pågått sedan år 2002 det vill säga sedan föräldrapenningen förlängdes med 30 dagar per barn.
  • Minskningen drivs av att kvinnorna minskar sitt uttag snabbare än vad männen ökar sitt uttag.
  • Kvinnorna minskade sitt uttag med ca 10 dagar i genomsnitt för barn födda år 2016 jämfört med barn födda år 2015.
  • Männen ökade istället sitt uttag med ungefär 4,4 dagar från 74 dagar för barn födda år 2015 till knappt 79 dagar för barn födda år 2016.

På väg mot jämställt uttag av föräldrapenning – men fortfarande en bit kvar