Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Nya rutiner för utbetalning av assistansersättning Actions
Loading...

Nya rutiner för utbetalning av assistansersättning

Text Nya rutiner för utbetalning av assistansersättning Actions
Loading...

På den här sidan kan du läsa vad som gäller för dig som är assistansanordnare eller egen arbetsgivare. Du behöver skicka in uppgifter om personliga assistenter.

Den 29 maj genomför vi förändringar av vårt IT-stöd som påverkar utbetalningen av assistansersättning. Det innebär att vi måste ha fullständiga uppgifter om den assistansberättigades personliga assistenter för att kunna betala ut assistansersättningen.

Arbetsgivare och uppdragsgivare för personliga assistenter måste lämna uppgifter till Försäkringskassan om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade innan de börjar utföra assistansen. Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna.

Rätten till assistans påverkas inte och den assistansberättigade behåller sin ersättning enligt gällande beslut. Men vi betalar inte ut ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för den tiden.

Aktuell information om assistansersättning

Assistansanordnare

Uppgifterna ska visa:
• om assistenten är över 18 år
• om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området
• om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans.

Hur skickar jag in uppgifterna?
Uppgifterna kan lämnas på blankett 3066 ”Anmälan från arbetsgivaren – uppgifter om en personlig assistent.” Vi kräver inte att uppgifterna lämnas på heder och samvete.

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

Uppgifterna skickas in till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Vanliga frågor

Det beror på. Du behöver inte skicka in blanketten på nytt om du redan har fyllt i rätt uppgifter och skickat till oss. Däremot behöver du fylla i en ny blankett och skicka till oss om assistenten har börjat arbeta hos en ny brukare.