Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny rättspraxis ger färre rätt till statlig assistansersättning

15 december 2017

Ny rättspraxis har medfört att färre beviljas statlig assistansersättning efter två vägledande domar. Det visar en analys som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat inflöde och utflöde i assistans­ersättningen, samt konsekvenser av två domar i Högsta Förvaltningsdomstolen från 2012 och 2015.

Enligt Försäkringskassans bedömning har 38 personer av de 188 som fick indragen ersättning 2016, fått det på grund av aktuella domar. Övriga indrag beror på att hjälpbehovet har förändrats, att en annan huvudman helt eller delvis numera täcker hjälpbehoven.

Vi ser även att tidigare vägledande domar och arbetet med att öka kvaliteten i handläggningen har haft betydelse, till exempel genom att Försäkringskassan numera begär in mer omfattande medicinska underlag.

- När vi ser konsekvenser för de enskilda, som inte är förenliga med lagstiftarens intentioner, påtalar vi det för regeringen. Det har vi gjort två gånger under hösten när det gäller både assistans­ersättningen och sjuk­ersättningen, säger Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör.

Socialstyrelsen visar i en rapport att 67 procent av de som fått assistans­ersättningen indragen eller nekats ersättning till följd av domarna i stället har beviljats personlig assistans av kommunerna. 95 procent har fått någon insats från kommunerna enligt LSS eller Socialtjänstlagen.

År 2016 hade närmare 16 000 personer assistans­ersättning från Försäkringskassan och 4 600 personer hade personlig assistans beviljad av kommunen. En statlig utredning ser nu över det delade ansvaret för assistansen mellan stat och kommun.

- Vi välkomnar att detta utreds eftersom det delade ansvaret utgör ett problem för många enskilda, samtidigt som vi självfallet arbetar för en stärkt samverkan mellan oss och framför allt kommunerna, säger Ann-Marie Begler.

Assistansersättning: Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis. Socialforsäkringsrapport 2017-14

Fakta

Assistansersättningen är en ersättning som kan beviljas personer med betydande och långvariga funktions­nedsättningar som gör att de behöver hjälp i den dagliga livsföringen. Målsättningen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra och att de insatser som ges ska leda till goda levnadsvillkor.  

Tillbaka till nyhetsarkivet