Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flera regeländringar inom socialförsäkringen i sommar

29 juni 2017

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringsområdet. Reglerna berör nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård. Här kan du läsa om regeländringarna.

Regeländringar 1 juli

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Garantibeloppet för sjukersättning och aktivitetsersättning höjs. Sjukersättning eller aktivitetsersättning på garantinivå betalas ut till personer som haft låg eller ingen inkomst innan. De som redan har en ersättning som är större än garantinivån kommer inte att påverkas av höjningen.

Alla som berörs av höjningen får ett beslutsbrev från Försäkringskassan.

Föräldrapenning

Nya regler inom föräldraförsäkringen innebär att föräldrar till barn över ett år får ett mindre antal föräldrapenningdagar när de flyttar till Sverige.

Färre dagar med föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Tandvård

Det allmänna tandvårdsbidraget höjs för personer i åldern 65-74 år. Beloppet höjs från 150 till 300 kronor per år. Personer som är 75 år eller äldre får sedan tidigare 300 kronor per år.

Regeländringar 1 augusti

Ersättningar till nyanlända

Efter 1 augusti kan den som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fortsätta att få bosättningsbaserade förmåner. Barnbidrag och bostadsbidrag är två exempel på bosättningsbaserade förmåner.

Möjligheten att fortsätta få bosättningsbaserade förmåner gäller under förutsättning att en ny ansökan om förlängt uppehållstillstånd har skickats in till Migrationsverket innan den tidigare gick ut.

På Försäkringskassans webbsidor för nyanlända kan du läsa om vilka förmåner som Försäkringskassan betalar ut till dem som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Fått uppehållstillstånd i Sverige

Tillbaka till nyhetsarkivet