Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny tillämpning av begreppet sjukperiod efter HFD-dom

20 december 2018

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod. HFD drar slutsatsen att sjukperiod är tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet oavsett om sjukpenning har betalats ut eller inte.

Tidigare bedömning av sjukperioder

Tidigare har Försäkringskassans tolkning av lagen varit att en sjukperiod pågår så länge som arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till aktuell bedömningsgrund i rehabiliteringskedjan. Det har inneburit att sjukperioden bryts om en person nekas sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att hen bedöms klara ett normalt förekommande arbete. Om personen ansökte om sjukpenning på nytt och det hade gått 90 dagar sedan sjukpenning senaste betalades ut började prövningen i rehabiliteringskedjan om från dag 1 vilket innebar att arbetsförmågan skulle bedömas mot det vanliga arbetet igen.

– HFD:s dom innebär att om personen har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom med minst en fjärdedel mot det vanliga arbetet är det samma sjukperiod. Arbetsförmågan ska då bedömas mot ett normalt förekommande arbete redan från första dagen som personen ansöker om sjukpenning på nytt. Det spelar ingen roll att det har gått 90 dagar eller mer sedan sjukpenning senast betalades ut, säger Terese Östlin, verksamhetsutvecklare, Avdelningen för sjukförsäkring.

HFD anser att den tidigare tillämpningen inte ger den effekt som rehabiliteringskedjan syftar till, att få fler personer att byta arbete om det vanliga arbetet inte går att förena med pågående sjukdom.

Rehabiliteringskedjan

Tillbaka till nyhetsarkivet