Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Friskare medarbetare om chefen tar en aktiv roll

17 oktober 2019

När arbetsgivaren tidigt kommer in i sjukskrivningsprocessen så leder det till friskare medarbetare som snabbare kommer tillbaka i arbete. Det visar ett lokalt projekt i flera småländska kommuner där Försäkringskassan deltagit. Nu presenteras resultatet på en konferens i Alvesta.

Anställda i kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby har deltagit i ett projekt där man sett hur heltidssjukskrivningarna minskat – från 46 procent till 7 procent. Det visade sig även att 45 procent av deltagarna helt kommit tillbaka i arbete.

– Skillnaden mot hur en sjukskrivningsprocess normalt går till är att i det här projektet så sätts insatserna in tidigare och chefen har haft ett större ansvar och en tydligare roll. Cheferna har hållit ihop avstämningsmöten tidigt i en medarbetares sjukskrivningsprocess, säger Peter Karlsson, områdeschef på Försäkringskassan inom sjukförsäkringen.

Deltagarna i projektet har främst arbetat på socialförvaltningar i kommunerna samt på skola och förskola, där sjukskrivningarna generellt sett ligger högre än genomsnittet.

Genom tidiga insatser och tidig samverkan mellan arbetsgivare, individ, vård och myndighet så har projektet visat på goda resultat. Idag presenterades projektet vid en konferens i Alvesta.

– Att projektet visat så goda resultat visar återigen på hur viktig det är med samverkan och med tidiga insatser. Men också på hur viktig arbetsgivaren är när det gäller att få människor att komma tillbaka. Det har varit många svåra samtal som de här cheferna har vågat ta och det har gett ett gott resultat, säger Peter Karlsson.

Fakta om projektet

Projektet, som kallas för 4 Ess, är delfinansierad av Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet ingick Försäkringskassan, som varit projektägare, samt kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby, Arbetsmiljöverket, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentraler) samt Region Kronoberg (Kungshögen och Sländans vårdcentraler).

Tillbaka till nyhetsarkivet