Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Myndighetssamverkan stoppar bidragsbrott

1 oktober 2019

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

Genom samverkan mellan myndigheter framkom under december 2015 misstankar om att ett antal vårdgivare i stor omfattning brottsligt utnyttjade det statliga tandvårdsstödet. Det förekom bland annat uppgifter om så kallade målvakter som bolagsföreträdare samt att bolag systematiskt begärde för mycket i tandvårdsstöd.

– Försäkringskassan arbetar aktivt med att motverka alla former av bidragsbrott. Men när det gäller avancerade brottsupplägg som i det här fallet kan det vara svårt för Försäkringskassan att nysta upp det på egen hand. Genom myndighetssamverkan får vi tillgång till information och verktyg vi annars inte skulle ha. Det ger oss möjlighet att inte bara hindra att pengar betalas ut fel i det här fallet utan även säkerställa att liknande brott inte kan begås i framtiden, säger Per Eleblad, avdelningsdirektör för gemensamma försäkringar.

Inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet fick Försäkringskassan utredningsstöd från andra förvaltningsmyndigheter samt rättsvårdande myndigheter, till exempel Polismyndigheten. Arbetet resulterade i insatsen Trollet vars slutrapport nu presenteras. I rapporten framkommer det att samverkan mellan myndigheterna lett till flera fällande domar. Den innehåller också tio konkreta rekommendationer för att ytterligare förebygga brott mot tandvårdsstödet.

Organiserad brottslighet inom det statliga tandvårdsstödet

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startades 2009. Satsningen utgår från en gemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör eller motsvarande. Operativa rådet ansvarar för den löpande verksamhet som bedrivs inom satsningen. Samtliga myndigheter finns representerade i Operativa rådet.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna samverkar i Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) och Regionala underrättelsecenter (Ruc).

Tillbaka till nyhetsarkivet