Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Telefonintervjuer med sjukskrivna

23 september 2019

Mellan den 23 september och 8 oktober 2019 kommer 250 personer som har en pågående sjukskrivning och varit sjukskrivna mellan 60-220 dagar att bli intervjuade av undersökningsföretaget Novus.

Syftet är att undersöka hur individer som befinner sig i en sjukskrivning upplever processen och deras beskrivning av vilket konkret stöd de får, med fokus på åtgärder från arbetsgivarna.

Deltagande är frivilligt och resultaten kommer att sammanställas så att enskildas svar inte kan utläsas.

Undersökningen genomförs på uppdrag av Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, en utredning tillsatt av regeringen för att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen, 

www.sjukskrivningsprocessen.se

Tillbaka till nyhetsarkivet