Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förslag på bättre informationsutbyte inom offentlig sektor

10 september 2019

Den 10 september presenterar Försäkringskassan tillsammans med sex andra myndigheter ett förslag på hur digitala informationsutbyten inom den offentliga sektorn kan bli säkrare och effektivare.

– Ett bra informationsutbyte väntas ge många positiva effekter, både för medborgarna och samhällsekonomin, säger Markus Bill, verksamhetsutvecklare på IT-avdelningen

– Syftet med ett förbättrat informationsutbyte är att medborgarna på sikt ska uppleva offentlig sektor som smidigare och enklare att ha kontakt med. Det kan till exempel betyda att de bara behöver lämna in sina basuppgifter en gång och till en myndighet, säger Markus Bill, som har varit Försäkringskassans representant i arbetet med rapporten

Förslaget innebär bland annat en gemensam digital infrastruktur som ska underlätta informationsutbyte. Det leder i sin tur till ökad effektivitet genom att data kan återanvändas, styrning och samordning blir lättare och att data blir mer tillgänglig.

”Försäkringskassans bidrag är viktigt”

– Ett effektivare informationsutbyte innebär ju också att de administrativa kostnaderna minskar tack vare att vi återanvänder lösningar, säger Markus Bill.

Överdirektör Maria Rydbeck betonar vikten av att Försäkringskassan deltar i samarbetet:

– Det gemensamma arbetet med regeringsuppdraget har lagt grunden till fortsatt samverkan kring digitaliseringen och vidareutvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen. Som en av de största statliga myndigheterna med flera olika utvecklingsinitiativ så är det viktigt att Försäkringskassan bidrar till ökad samverkan kring digitaliseringen av det offentliga, säger överdirektör Maria Rydbeck.

Förslaget presenteras i en rapport till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Rapporten är ett svar på ett gemensamt regeringsuppdrag och myndigheterna bakom rapporten är Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

Länkar:

Rapport inlämnad för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (www.lantmateriet.se)

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (www.regeringen.se)

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata (www.digg.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet