Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Oförändrad andel kompletteringar av läkarintyg

12 december 2017

Försäkringskassan har på regeringens uppdrag kartlagt omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar. Studien visar att andelen kompletteringar nu är på samma nivå som 2011 men att andelen har ökat något sedan 2012. Samtidigt har antalet sjukfall ökat stort.

Försäkringskassan begär in kompletteringar för 9,7 procent av läkarintygen vid sjukskrivning som inkommit till myndigheten. Motsvarande andel för 2011 var 9,3 procent och för 2012 7,2 procent.

– Studien visar att andelen begärda kompletteringar av läkarintyg håller en relativt jämn nivå över tid, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen inom Försäkringskassan.

Samtidigt har antalet kompletteringar som begärs in ökat med 60 procent, vilket är en konsekvens av att antalet sjukfall under åren blivit fler och längre. Antalet utfärdade läkarintyg har ökat med 57 procent.

– Att hälso- och sjukvården upplever en ökad arbetsbörda för kompletteringar av läkarintyg är förståeligt och en direkt följd av fler och längre sjukskrivningar. Det blir tydligt hur viktigt det är att förebygga sjukskrivningar i ett tidigt skede och att människor kan komma tillbaka i arbete utan att fastna i långa sjukskrivningar, säger Lars-Åke Brattlund.

De flesta kompletteringarna gäller frågor om aktivitetsbegränsningar, vilket innebär att läkaren ska beskriva vad patienten inte kan göra på grund av sin funktionsnedsättning. Den beskrivningen utgör grunden för att Försäkringskassan ska kunna bedöma om rätt till sjukpenning finns.


Läs hela rapporten här:

Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning


Tillbaka till nyhetsarkivet