Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

31 mars 2020

23 miljoner i återkrav till Försäkringskassan, pengar som förvärvats genom kriminalitet, är ett resultat som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet (se faktaruta). Det visar de den rapport som överlämnades till regeringen på tisdagen.

- Genom samarbetet får vi tillgång till 12 myndigheters olika kompetenser och verktyg, exempelvis spaning från Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Det handlar om tungt kriminella individer och nätverk och vi vet att de som exempelvis begår skattebrott ofta även felaktigt utnyttjar socialförsäkringen. Samarbetet gör att våra chanser att komma åt de kriminella ökar, säger Thomas Falk, nationell samordnare mot organiserat brottslighet på Försäkringskassan.

Totalt pågick 262 nationella och regionala insatser och underrättelseärenden under året, vilket kan jämföras med 228 under 2018.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Tillbaka till nyhetsarkivet