Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Varför ökar avslagen inom aktivitetsersättning?

22 augusti 2019

De senaste åren har antalet personer som får aktivitetsersättning sjunkit – detta trots att lagen inte har förändrats. Ingeborg Watz Forslund, områdeschef för aktivitetsersättning på Försäkringskassan, vad beror detta på?

– För tre år sedan fick vi ett regeringsuppdrag att utveckla våra utredningar inom aktivitetsersättning och vi tillförde då mer resurser till handläggningen. I samband med detta genomförde Försäkringskassan även en så kallad fördjupad rättslig kvalitetsuppföljning. Där undersökte vi om vi har tillräckliga bra underlag för att fatta korrekt beslut i ett ärende.

Vad är en rättslig kvalitetsuppföljning?

– Det är en granskning som görs av rättsliga experter på myndigheten och det är en regelbunden uppföljning och en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

– Uppföljningen inom aktivitetsersättning visade att det fanns en betydande förbättringspotential när det gäller utredning och bedömning av rätten till aktivitetsersättning.

På vilket sätt kunde de förbättras?

– En utredning är ofta väldigt omfattande och det krävs många olika underlag från olika instanser. Till exempel medicinska underlag eller underlag från arbetsförmedlingen. Kvalitetsuppföljningen visade bland annat att vi behövde bli bättre på att ta in underlag när det gällde bedömning till rätten till aktivitetsersättning.

– Utifrån varje ärende behöver vi alltid göra en avvägning vilka underlag som vi behöver ha och omfattningen på utredningen. Om vi inte utreder tillräckligt finns det risk för att beslutet blir fel, samtidigt ska vi inte utreda för mycket – det gör att man får vänta onödigt länge på sitt beslut och det blir ineffektivt. Det är en avvägning.

Så vilka åtgärder är det som Försäkringskassan vidtagit?

– Förutom det jag precis sa har vi bland annat arbetat med utbildningar i utredningsmetodik men också skapat tydligare processer för handläggning och utredning.

– Allt som allt betyder det här att vi nu gör noggrannare utredningar och bedömningar utifrån hur lagstiftningen ser ut och det har inneburit att färre har fått rätt till aktivitetsersättning.

– Det är viktigt att ungas förmågor tas tillvara och för Försäkringskassan blir det ett viktigt uppdrag att hjälpa unga personer som för avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning som är behov av stöd till rätt instans.

Vad är aktivitetsersättning?

* Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Vem kan få aktivitetsersättning?

* En ung 19-29 år person kan ha rätt till aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.

Tillbaka till nyhetsarkivet