Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Höjt underhållsstöd för barn som är 15 år och äldre

6 december 2017

Riksdagen har beslutat att barn som är 15 år och äldre ska få högre underhållsstöd från och med februari 2018.

Det här gäller:

  • Underhållsstödet höjs till 1 723 kronor per månad. Barn som bor växelvis kan få högst 861 kronor per förälder.
  • Det nya beloppet gäller från och med månaden efter det att barnet fyller 15 år.
  • Det nya beloppet kommer att betalas ut för första gången den 25 januari 2018.

Barn som är under 15 år får fortfarande 1 573 kronor per månad. Barn som bor växelvis kan få högst 786 kronor per förälder.

Varför höjs underhållsstödet för äldre barn?

Underhållsstödet ska täcka en del av barnets behov, och behoven brukar öka när barnet bli äldre.

Kortfattat kan man säga att äldre barn kostar mer pengar än yngre barn. Till exempel brukar månadspengen och kostnaderna för mat, mobil, fritidsaktiviteter och hygienprodukter öka i takt med att barnet blir äldre. Därför ska även underhållsstödet öka.

Att betala tillbaka underhållsstöd till Försäkringskassan.

När Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd för ett barn, ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet.

Från och med februari 2018 får föräldern behålla 120 000 kronor per år för sin egen försörjning. Hur mycket föräldern ska betala räknas sedan på resten av inkomsten. Det beloppet var tidigare 100 000 kronor per år.

Barnets inkomstgräns höjs

Barnet får tjäna upp till 60 000 kronor per år innan inkomsten gör att underhållsstödet blir lägre. Det beloppet var tidigare 48 000 kronor per år.

I praktiken innebär det att underhållsstödet blir lägre ju mer pengar barnet har tjänat. Om barnet har tjänat mer än 101 000 kronor blir underhållsstödet 0 kronor.

Tillbaka till nyhetsarkivet