Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det reformerade bilstödet följs upp

3 juli 2018

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att, i samråd med Trafikverket, genomföra en uppföljning av den nya lagstiftningen av bilstöd som trädde i kraft 1 januari 2017.

Bilstöd är ett bidrag till personer som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter personens behov.

1 januari 2017 trädde en reformerad lagstiftning av bilstöd i kraft. Reformen hade flera syften. Bilstödet skulle i högre grad riktas mot dem med bristande ekonomiska förutsättningar att köpa en bil, samt till dem med behov av en bil med särskilda mått eller anordningar. Ytterligare syften var att främja trafiksäkerheten på området och skapa en bidragskonstruktion som stärker möjligheterna och incitamenten att köpa en bil som redan från början är delvis anpassad.

Försäkringskassan ska nu genomföra en uppföljning av den nya lagstiftningen och vid behov lämna förslag till regeringen om möjliga åtgärder för att stärka den enskildes möjligheter att ta del av bilstödet. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018.

Tillbaka till nyhetsarkivet