Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samverkan mot välfärdsbrott

10 april 2019

Under tisdagen överlämnades den årliga redovisningen från myndighetssamverkan mot den organiserade brottligheten till regeringen. Den årliga redovisningen summerar resultaten från 2018, ett år då verksamheten fokuserat särskilt på brott mot välfärdssystemet.

Foto: Polisen

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet, bland annat i utsatta områden. Tolv myndigheter samverkar inom satsningen och ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter.

– Samverkan ger Försäkringskassan en unik möjlighet att tillsammans med andra myndigheter identifiera, avbryta och försvåra för organiserad brottslighet att angripa välfärdssystemen. Det är otroligt viktigt att vi värnar vår välfärd och vår unika socialförsäkring. Det säger Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Under 2018 inriktade de 12 samarbetande myndigheterna också mer av sitt arbete mot att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemet. Sedan 2014 har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sparat 280 miljoner kronor till statskassan genom sitt arbete i satsningen.

– Satsningen är uppbyggd med åtta Regionala underrättelsecenter samt ett Nationellt underrättelsecenter. Vi har medarbetare som arbetar och samverkar tillsammans med andra myndigheter inom samtliga underrättelsecenter. Inom satsningen har vi möjlighet att initiera och driva egna ärenden, vilket vi också mycket framgångsrikt gjort under 2018. Det säger Britt-Marie Hultström som är verksamhetsområdeschef på GF kontroll.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018pdf öppnas i nytt fönster

Fakta om den myndighetsgemensamma satsningen

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är:

 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Skatteverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter:

 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Finansinspektionen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Pensionsmyndigheten
 • Statens institutionsstyrelse
 • Transportstyrelsen
 • Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Tillbaka till nyhetsarkivet